pocitacova podpora techniky
mechatronika
budoucnost

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Dovolujeme si Vás přivítat na stránkách, které jsou spojeny se vzděláváním studentů v oblasti strojírenství v rámci naší SPŠSE.

Pro budoucí zájemce o studium zde máme připraveny základní informace o strojních studijních oborech, které vycházejí ze zřizovatelem schválených ŠVP a informace o samotném procesu vyučování a jeho organizaci. Naši studenti a kolegové na našich stránkách naleznou řadu potřebných informací pro svoji každodenní práci.

Kdo jsme?

Výuka technických oborů má na naší škole tradici již 135 let a za tuto dobu absolvovala studium technických oborů celá řada významných osobností. Vážíme si této tradice a snažíme se ji neustále rozvíjet a posilovat.

Proč existujeme?

Snažíme se o to, aby výsledkem naší práce byli lidé s dobrou jazykovou výbavou a dostatkem znalostí, kteří se dokáží se prosadit v náročném konkurenčním prostředí trhu práce a jsou dobře připraveni na své životní role.

Kým chceme být?

Snažíme se dosahovat takových výsledků, aby naše škola byla stále respektovanou a vyhledávanou vzdělávací institucí. Zároveň chceme být uznávaná, kvalitní a inovativní součást naší školy a podílet se tak na jejím dobrém jménu.

Co chceme dokázat?

V době, kdy na trhu práce chybí velké množství techniků se snažíme zlepšit povědomí o dění v moderních strojírenských oborech. Chceme být úspěšní v práci s mladými lidmi a poskytovat jim neustále příležitosti k dosažení kvalitního technického vzdělání.

Jaké jsou naše hlavní cíle?

  • Spokojení klienti tzn. dobře připravení absolventi a spokojení rodiče.
  • Motivace a podpora studentů ke studiu a k tomu, aby podávali co nejlepší výkony v rámci jejich možností.
  • Trvalé zlepšování kvality vyučovacího procesu, interních procesů a týmové spolupráce.
  • Tvorba inspirativního a motivujícího prostředí, kde spolupracují studenti se svými učiteli.

Filozofie výchovně vzdělávacího procesu

pdf dokument

V přiloženém PDF dokumentu si můžete prohlédnout průběh procesu vzdělávání od přijímacího řízení po zakončení studia maturitní zkouškou.

© 2011 SPŠSE a VOŠ Liberec | webové stránky