UČEBNY | VYBAVENÍ | SOFTWARE

Učebny

 • Počítačové učebny CAD, L/11, L/12, ICT.
 • Strojní laboratoře
 • Strojnické dílny
 • Učebna CAM

Vybavení

 • Strojní laboratoře

  • mechanický trhací stroj SHIMATZU 20 kN
  • univerzální hydraulický trhací stroj
  • drsnoměr MITUTOYO
  • metalografický mikroskop EPITIP
  • tvrdoměr Rockwell BRIRO VAK
  • délkoměry ZEISS
  • Erichsenův přístroj pro měření hlubokotažnosti
  • zkrucovačka drátů
  • přesné laboratorní váhy
  • ultrazvukový tloušťkoměr
  • laserový délkoměr
  • Englerovy viskozimetry
  • Charpyho kladivo
  • měřící trať odstředivého čerpadla a ventilátoru
  • dílenský mikroskop
  • a další

Software

 • Solid Edge v20
 • VariCad
 • SurfCam
 • AutoCad
© 2011 SPŠSE a VOŠ Liberec | webové stránky