UČEBNÍ OBORY

Základní informace

V této sekci bychom Vám rádi nabídli informace, které souvisí s technickým vzděláváním v našich strojních oborech. Než přistoupíte k tomuto tématu podrobněji, podívejme se společně, co je výstupem (výsledkem) technického vzdělávání. Je to absolvent – strojírenský technik.

Národní soustava povolání (NSP) o profesi strojírenského technika říká:

„Strojírenský technik je kvalifikovaný pracovník, který připravuje technické dokumenty, zajišťuje materiál, energie, díly, pracovní prostředky, pracovní pomůcky, organizuje práce, řídí personál a provádí kontrolu a vyhodnocení produktu ve strojírenské výrobě.“

Podrobnější informace o studiu, kompetencích a možnostech uplatnění našich absolventů naleznete ve složkách jednotlivých oborů.

Informace o možnostech uplatnění strojírenských techniků naleznete zde.

Volba zaměření

23 - 41 - M/01 strojírenství se zaměřením na mechatroniku

23 - 41 - M/01 strojírenství se zaměřením na počítačovou podporu techniky

© 2011 SPŠSE a VOŠ Liberec | webové stránky