Budoucnost profesí

Naším cílem je připravit studenty na dvě odlišné cesty. První je kvalitní příprava na vysokou školu a druhou je schopnost začlenění se do pracovního procesu a "vytvořit" tak konkurenceschopného absoloventa. S tím úzce souvisí uplatnění studentů na pracovním trhu.

Budoucnost profesí dle internetového portálu www.budoucnostprofesi.cz

budoucnostprofesi.cz

Tyto stránky vytvořil tým pro předvídání kvalifikačních potřeb Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání. Národní observatoř je analytickým útvarem Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

© 2011 SPŠSE a VOŠ Liberec | webové stránky