Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

 
Přírodovědné předměty

Učební plány přírodovědných předmětů

V tabulkách jsou uvedené hodinové dotace předmětu v jednotlivých ročnících studia. Odkaz pod číslem vás odkáže na dokument s obsahem předmětu v daném ročníku a oboru.

Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 Elektrotechnika
Zaměření: Automatizace a sdělovací technika

Celý učební plán naleznete zde.

Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 Elektrotechnika
Zaměření: Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Celý učební plán naleznete zde.
Přírodovědné předměty Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné předměty  
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Výběrové předměty  
Cvičení z matematiky CVM 0 0 0 2 2
Cvičení z fyziky FYS 0 0 0 2 2

Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Zaměření: Programování, webové aplikace a počítačové sítě

Celý učební plán naleznete zde.
Přírodovědné předměty Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné předměty  
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Výběrové předměty  
Cvičení z matematiky CVM 0 0 0 2 2
Cvičení z fyziky FYS 0 0 0 2 2

Kód a název oboru vzdělání: 23 - 41 - M/01 Strojírenství
Zaměření: Počítačová podpora techniky

Celý učební plán naleznete zde.

Kód a název oboru vzdělání: 23 - 41 - M/01 Strojírenství
Zaměření: Mechatronika

Celý učební plán naleznete zde.
Přírodovědné předměty Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné předměty  
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Výběrové předměty  
Cvičení z matematiky CVM 0 0 0 2 2
Cvičení z fyziky FYS 0 0 0 2 2

Kód a název oboru vzdělání: 78 - 42 - M/01 Technické lyceum

Celý učební plán naleznete zde.
Přírodovědné předměty Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné předměty  
Matematika MAT 5 3 3 3 14
Fyzika FYZ 3/1 3/1 2 2 10/2
Chemie CHE 2 3/1 2 0 7/1
Biologie BIO 3 0 0 0 3
Povinně volitelné předměty  
Matematicko-fyzikální cvičení CVM/CVF 0 0 0 2/2 2/2