pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Učební plán 26 - 41 - M/01 elektrotechnika se zaměřením na automatizaci a sdělovací techniku pro školní rok 2011/2012

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: automatizace a sdělovací technika
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2011
Charakteristika oboru: zde>>

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 4 13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 2/2 0 0 5/4
Základy elektrotechniky ZAE 4 3 0 0 7
Technická dokumentace TED 3/1 0 0 0 3/1
Elektrotechnická měření ELM 0 3/2 0 0 3/2
Strojnictví a CAD SCA 0 2/1 0 0 2/1
Číslicová technika CIT 0 2 0 0 2
Elektronika ELT 0 3 4/1 0 7/1
Automatizační technika AUT 0 0 3/1 4/1 7/2
Mikroprocesorová technika MIT 0 0 3/1 0 3/1
Počítačové sítě PST 0 0 0 2/1 2/1
Silnoproudá zařízení SIZ 0 0 2 0 2
Radioelektronická zařízení RAZ 0 0 3 4/1 7/1
Telekomunikační zařízení TEZ 0 0 3/1 5/1 8/2
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 32 32 33 31 128
(14.9.2010 Petr Hujer)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz