pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Cisco Networking Academy Program

Od roku 2002 je naše škola součástí CNA, to umožňuje využívat všech úvodních kurzů akademie pro další rozvoj studentů v oblasti IT. Jde o celosvětový e-learning firmy CISCO, to znamená že výukové materiály i veškeré TESTY jsou v anglickém jazyce, jen vlatní výuka probíhá v mateřském jazyce.

 

Kurzy Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration/Discoverypředstavují bloky 4 kurzů o rozsahu 4x70 studijních hodin. Obsahově jsou plně totožné s požadavky na znalosti pro první stupeň průmyslové certifikace Cisco Certified Network Associate společnosti Cisco. Nové vzdělávací materiály umožňují programu síťových akdemií lépe reagovat na vzdělávací potřeby jednotlivých škol na různých úrovních. S pozměněným obsahem a zajímavými vzdělávacími aktivitami v rámci studia uspokojí tyto kurzy svým obsahem potřeby různorodých skupin studentů a implementované novinky upoutají ještě více jejich pozornost už od začátku výuky. Během kurzů je při řešení síťových problémů kladen zvláštní důraz na použití rozhodovacích technik a metodik řešení problémů při využití aplikovaných poznatků, matematiky a komunikačních technik.

 

Koncepčně byly vytvořeny dva samostatné vzdělávací programy, jeden pro úroveň středních škol a jeden pro úroveň vysokých škol tak, aby instruktoři mohli co nejlépe a nejefektivněji učit různé skupiny studentů.            

Oficiální označení nových vzdělávacích kurzů pro jednotlivé cílové skupiny je: CCNA Discovery (preferované pro úroveň středních škol) a CCNA Exploration (preferované pro úroveň vysokých škol).

CCNA Exploration

Kurzy CCNA Exploration poskytují komplexní přehled oblasti síťových technologií – od základů až po pokročilé aplikace a služby. Jsou založeny na přístupu k síťovým technologiím shora dolů, který je velmi populární na mnoha středních, vyšších odborných a vysokých školách. Tyto kurzy kladou důraz na teoretické pojmy a praktické aplikace a poskytují studentům příležitost získat praktické zkušenosti s návrhem, instalací, správou a údržbou sítí. Kurzy nabízí výuku teorie do hloubky, podnětná laboratorní cvičení. Jsou určeny především studentům, kteří jsou schopni samostatně řešit problémy a tvořivě schopni reagovat na nastalé situace, dále studentům s analytickými schopnostmi nebo pro pracující profesionály, kteří mají zájem o budování své kariéry a o získání průmyslového certifikátu. Kurzy připravují studenty na jejich budoucí kariéru profesionálů v oblasti IT v malých i velkých společnostech.

Kurzy CCNA Exploration mohou být integrovány do různých technologicky orientovaných vzdělávacích modulů, nebo do vzdělávacích programů řádného studia případně do nadstavbového studia na technických a odborných školách a univerzitách. Kurzy v sobě mají začleněný e-learning, který umožňuje studentům provádět interaktivní cvičení, které podporuje učení a zlepšuje vstřebávání vědomostí. Studijní materiály obsahují multimedia, Flashové animace, videa, interaktivní kvízy, které umožňují několik rozdílných přístupů ke studiu, napomáhají k lepšímu pochopení probíraných témat a umožňují získat bohaté zkušenosti.

Všechny kurzy obsahují komplexní a podnětné laboratorní úlohy a cvičení, které pomáhají studentům rozvinout analytické a krizové myšlení, schopnosti řešit problémy, schopnost spolupracovat v týmu, stejně tak, jako získat bohaté praktické zkušenosti. Studium je rozděleno do čtyř kurzů:

Kurzy na sebe navazují a pro absolvování jednotlivých kurzů je nutné dokončit kurzy předcházející.

V průběhu kurzů CCNA Exploration se studenti seznamují se základy síťových technologií pomocí aplikací, ve kterých se realizují různé typy praktických síťových situací, se kterými se studenti můžou v budoucnu střetnout. Studenti se postupně seznamují s domácími sítěmi, s podnikovými sítěmi, s dalšími komunikačními technologiemi umožňujícími přenos hlasu a videa, s bezdrátovými sítěmi a s problematikou bezpečnosti komunikace.

CCNA Exploration 1 - Základy síťových technologií

V průběhu prvního kurzu (CCNA Exploration 1) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z následujících oblastí:

 • užití modelů síťových protokolů pro popis komunikačních vrstev v datových sítích

 • návrh, kalkulace a použití síťových masek a adres

 • budování jednoduchých ethernet sítí pomocí směrovačů a přepínačů

 • základní znalosti z oblasti vedení kabeláže a návrhu sítě pro připojení zařízení

 • znalost konzolových příkazů pro konfiguraci přepínačů a směrovačů a ověření jejich správné funkčnosti

 • analýza funkcí protokolů a služeb transportní a síťové vrstvy

CCNA Exploration 2 - Směrovací protokoly a koncepty

V průběhu druhého kurzu (CCNA Exploration 2) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z oblastí:

 • konfigurace a ověření rozhraní směrovačů

 • konfigurace protokolu RIPv1

 • návrh a implementace classless IP adresního modelu pro síť

 • použití pokročilých konfiguračních příkazů na směrovačích používajících EIGRP

 • aplikace základní konfigurace protokolu RIPv2 a schopnost vyhodnotit RIPv2 směrovací informace

 • identifikace charakteristik distance vektorových směrovacích protokolů

CCNA Exploration 3 - LAN přepínače a bezdrátové technologie

V průběhu třetího kurzu (CCNA Exploration 3) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z těchto oblastí:

 • řešení problémů na 1., 2., 3. a 7. vrstvě

 • schopnost interpretovat síťové diagramy

 • prvotní konfigurace přepínačů včetně aktivace správy vzdáleného přístupu

 • konfigurace a ověření funkčnosti VLAN, směrování mezi sítěmi VLAN, nastavení trunku a RSTP na směrovačích

 • správa konfiguračních souborů

 • identifikace základních parametrů nutných k nastavení bezdrátových sítí a k jejich běžnému použití

CCNA Exploration 4 - Technologie WAN

V průběhu závěrečného čtvrtého kurzu (CCNA Exploration 4) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z následujících oblastí:

 • charakteristika vlastností technologií a podmínek jejich efektivního provozu: VoIP a Video over IP

 • konfigurace a ověření funkčnosti služeb DHCP a DNS na směrovačích

 • schopnost ověřit, monitorovat a řešit problémy s ACL v síťovém prostředí

 • konfigurace a ověření základní WAN konektivity prostřednictvím sériového rozhraní, spojení na bázi využití protokolu PPP

 • konfigurace a ověření PPP konektivity mezi Cisco směrovači a Frame Relay na Cisco směrovačích

 • řešení problémů spojených s implementací WAN

 

CCNA Discovery

Kurzy CCNA Discovery poskytují základní znalosti v oblasti síťových technologií, praktické zkušenosti, příležitost k prozkoumání možností kariérního růstu a rozvoj sociálních dovedností, které pomohou studentům připravit se na pozice v oblasti IT a síťových technologií. Vzdělávací moduly v rámci kurzů CCNA Discovery nabízí praktické přístupy při studiu, použití interaktivních nástrojů a lehce srozumitelných vzdělávacích manuálů, které pomáhají studentům osvojit si všeobecnou teorii potřebnou pro budování sítí. Kurzy jsou navrženy tak, aby nabízely nezávislé a samostatné vzdělávací moduly nebo různé kombinované programy pro střední školy, technicky zaměřené školy, nadstavbové kurzy nebo vysoké školy. Od studentů, kteří se přihlásí na kurz, se neočekávají žádné předcházející technické vědomosti nebo zkušenosti s prací na PC.

Tyto nové vzdělávací materiály umožňují efektivní a praktický přístup k výuce problematiky počítačových sítí, k osvojení si nejen teoretických vědomostí, ale také praktických zkušeností. Kurzy CCNA Discovery využívají přepracované a srozumitelné materiály, které pomáhají studentům ve studiu, poskytuje rychlou aplikovatelnost získaných vědomostí a motivuje studenty k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Umožňuje jim se lépe připravit na jejich budoucí kariéru v oblasti IT (základní úroveň) prostřednictvím praktických zkušeností získaných během série 4 kurzů. Při výuce se používají srozumitelné vzdělávací materiály, které jednoduše krok za krokem představují studentovi probíranou problematiku, detailní instrukce a zpětnou vazbu, která napomáhá studenům dosáhnout finálního řešení.

Kurzy CCNA Discovery využívají moderní webové a internetové technologie a vysoce interaktivní aktivity, které stimulují výuku a zlepšují zapamatování si získaných zkušeností. Využití moderních e-learningových technologií zahrnuje multimedia, aktivity založené na technologii Flash, videa a interaktivní kvízy, které nabízí různé vzdělávací postupy, snazší porozumění a poskytují bohaté vzdělávací zkušenosti. Studium je rozděleno do čtyř kurzů:

Kurzy na sebe navazují a pro absolvování jednotlivých kurzů je nutné dokončit kurzy předcházející.

Program Discovery umožňuje výuku základů síťových technologií pomocí aplikací, ve kterých se realizují různé typy praktických síťových situací, se kterými se můžou studenti v budoucnu setkat. Studenti se seznamují s domácími sítěmi nebo sítěmi v malých firmách a postupně se dostávají k složitějším síťovým modelům.

CCNA Discovery 1 - Sítě pro domácnosti a malé podniky

V průběhu prvního kurzu (CCNA Discovery 1) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z následujících oblastí:

 • instalace osobního počítače včetně operačního systému, síťových karet a periferních zařízení

 • plánování a instalace malé sítě připojené k internetu

 • řešení problémů s připojením k síti a k internetu

 • sdílení prostředků (soubory, tiskárny) mezi více počítači

 • rozpoznávání a odstraňování bezpečnostních rizik v domácí síti

 • konfigurace bezdrátových přístupových bodů a bezdrátových stanic

CCNA Discovery 2 - Práce v malých až středních podnicích nebo u ISP

V průběhu druhého kurzu (CCNA Discovery 2) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z oblastí:

 • struktura internetu a průběh komunikace mezi koncovými stanicemi

 • instalace, konfigurace a řešení problémů spojených s Cisco IOS zařízeními

 • návrh základní infrastruktury kabeláže

 • konfigurace serveru pro sdílení prostředků a pro poskytování běžných webových služeb

 • implementace základního WAN připojení s využitím telekomunikačních služeb

 • zálohování serveru a řešení katastrofických událostí (ztráta dat a pod.)

CCNA Discovery 3 - Využití technologií směrování a přepínání v podnikových sítích

V průběhu třetího kurzu (CCNA Discovery 3) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z těchto oblastí:

 • realizace lokální sítě podle schváleného síťového návrhu

 • konfigurace přepínačů s VLAN a komunikace mezi přepínači

 • implementace access listů pro povolení či zákaz specifického provozu

 • realizace WAN připojení

 • konfigurace směrovacích protokolů na Cisco zařízeních

 • řešení problémů s LAN, WAN a VLAN s využitím strukturovaných metodik a OSI modelu

CCNA Discovery 4 - Návrh a podpora počítačových sítí

V průběhu závěrečného čtvrtého kurzu (CCNA Discovery 4) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z následujících oblastí:

 • shromažďování požadavků od klienta

 • návrh jednoduchých intranetových řešení s využitím Cisco technologií

 • návrh modelu IP adresace pro požadavky lokální sítě

 • vytváření seznamu zařízení vyhovujících návrhovým požadavkům LAN

 • instalace a konfigurace prototypu sítě

 • instalace a aktualizacesíťového operačního systému v Cisco zařízeních

 

Standardně uznávaná profesionální certifikace

Kurzy Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration/Discovery připravují studenty na CCNA certifikaci.

 

Kurzy se vyučují ve třídě P4 v rámci předmětu TEP a také na VOŠ ve 2. ročníku studia v rámci cvičení předmětu TEP.

Prozatím jde o kurz CCNA Exploration ve třídě P4 a CCNA Discovery na VOŠ.

V případě mimořádného zájmu studentů VOŠ je možné absolvovat i kurz CCNA Discovery 2.

 

HW vybavení, podporující výuku kurzů, je na učebně MIT. Jde o šest routerů Cisco 2801 a tři switche Catalyst 2960. Příprava na praktickou výuku probíhá na simulátoru Packet Tracer.

 

Kurzy IT Essentials

Druhou skupinou kurzů akademie je IT Essentials, které je přípravným kurzem pro IT profesionály a je vhodným odrazovým můstkem pro testy Comptia A+ a EUCIP.

 

IT Essentials: PC Hardware and Software  - Základy IT: PC Hardware a Software

 

IT Essentials se vyučují ve třídě P3 v rámci předmětu APS a také na VOŠ v 1. ročníku.

 

 

IT Essentials jsou kurzy o rozsahu 70 studijních hodin. V kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software jde o úvod do PC technologií v rámci programu Cisco Networking Academy Program. Studenti se dozví, jak sestavit osobní počítač (desktop a notebook), rozpoznávat a konfigurovat jeho komponenty, jak nainstalovat různé verze operačních systémů Windows. Další součástí výuky v kurzu je úvod do síťových technologií, standardů a základů technik pro vyhledávání a postupů pro odstraňování závad spojených s provozem PC a periferních zařízení. Podobně IT Essentials: Network Operating Systems je kurz o rozsahu 70 studijních hodin. Jde o úvod do síťových operačních systémů volně navazující na IT Essentials: PC Hardware and Software. Studenti se dozví, jak nainstalovat různé verze operačních systémů Windows a Linux, konfigurovat různé síťové služby a zabezpečit základní bezpečnost síťových operačních systému. Výuka a praktická cvičení se navíc provádějí s maximální možnou podporou studentů a s využitím softwarových prostředků a hardwarových zařízení.

 

IT Essentials: PC Hardware and Software  - Základy IT: PC Hardware a Software

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu studenti dostanou certifikát o dokončení kurzu Základy IT: PC Hardware a Software. Osvojí si mimo jiné následující schopnosti:

 • sestavení počítače a instalace základní desky, pevného disku, disketové mechaniky, CD-ROM a video karty

 • instalace a správa operačního systému Windows

 • přidávání periferních zařízení a multimediálních funkcí

 • znalost místní síťové architektury, síťových protokolů, modelu OSI a utilit TCP/IP

 • připojení počítače k místní síti a internetu

Seznam kapitol kurzu IT Essentials: PC Hardware and Software k stažení [ .pdf ]

Standardně uznávaná profesionální certifikace

Kurz Základy IT: PC hardware a software připravuje studenty k zvládnutí certifikační zkoušky CompTIA A a částečně pro 3/5 zkoušky EUCIP (IT administrator).

 

Pozn.:

Současná verze 4.0 bude brzy nahražena verzí 4.1 (lépe vyhovuje novým certifikátům CompTIA).

 

 

IT Essentials: Network Operating Systems - Základy IT: Síťové operační systémy

 

Tento kurz je ?zatím? zrušen!

 

 

 

 

(11.12.2010 Petr Hujer)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz