Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

 
Přírodovědné předměty


Budoucím studentům středních škol a hlavně pro budoucí studenty SPŠ SE
soutěž "CHYTRÉ MOZKY 2015/16"
 

V několika následujících měsících budete uvažovat a poprvé se rozhodovat o dalším směru svého příštího života. Z vaší strany půjde o výběr příslušné střední školy. Ta by vás měla začít určitým směrem formovat. Jsme rádi, že naši absolventi patří stále mezi žádané na trhu práce, např. práce s výpočetní technikou, elektrotechnika, práce na CNC strojích ...
Zároveň naši absolventi jsou i úspěšnými studenty na vysokých školách.

Z našich zkušeností víme, že přechod žáků ze ZŠ na školy střední je záležitostí, která je často spojena s případnými studijními těžkostmi, případně až neúspěchy. Studenti především na technických školách neodhadnou nutnost dostatečné studijní přípravy. V posledních letech mají i mnoho nedostatků v matematice.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce budou přijímací zkoušky, chtěli bychom vám nabídnout možnost spolupráce s námi v přípravě na přijímací zkoušky z matematiky.
Tato spolupráce probíhá formou elektronických testů, které naleznete po přihlášení na adrese:
https://www.pslib.cz/moodle/course/view.php?id=168
Přihlašovací údaje získáte po odeslání žádosti na e-mailové adreseos@pslib.cz.
Od 4. ledna každých 14 dní zpřístupníme v tomto kurzu nový test. Po zpřístupnění nového testu se dozvíte správné výsledky minulého testu.

Soutěž letos proběhne ve čtyřech kolech (1. kolo od 4.1.2016, 2. kolo od 26.1.2016, ...).

Informační plakát zde