Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

 
Přírodovědné předměty

Náměty na zadání DMP pro školní rok 2011/12 a RVP pro školní rok 2010/11

Naše katedra nabízí nová témata ke zpracování v ročníkové dlouhodobé práci (DRP) a v dlouhodobé maturitní práci (DMP) pro obor Technické lyceum.

DMP

  • FYZ + IKT - Prezentace a pravidelný export dat ze školní meteostanice na školní web.
  • FYZ - Výukový kurz na téma "Optika" v programu MATHEMATICA - Vytvoření kurzu v podobě prezentace programem MATHEMATICA pokrývající celé téma včetně příkladů. Napsat test v Moodle a vytvoření laboratorní úlohy z daného tématu.
  • MAT - Výukový kurz na téma "Derivace a metody derivace" v programu MATHEMATICA - Vytvoření kurzu v podobě prezentace programem MATHEMATICA, včetně tématického testu v Moodle.
  • FYZ - Výukový kurz na téma "Kmity vlny" v programu MATHEMATICA - Vytvoření kurzu v podobě prezentace programem MATHEMATICA pokrývající celé téma včetně příkladů. Napsat test v Moodle.

DRP

  • FYZ - Navržení, vytvoření a odzkoušení laboratorní práce z fyziky na ověření platnosti 2. Kichhoffova zákona.
  • CHE - Navržení, vytvoření a odzkoušení laboratorní práce z chemie na výrobu mýdla alkalickou hydrolýzou acylglycerolů.
  • MAT - Výukový kurz na téma goniometrické funkce v programu MATHEMATICA- Vytvoření kurzu v podobě prezentace programem MATHEMATICA.
  • MAT - Výukový kurz na téma exponenciální a logaritmické funkce v programu MATHEMATICA- Vytvoření kurzu v podobě prezentace programem MATHEMATICA.