Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

 
Přírodovědné předměty

Akce přírodovědné sekce výuky

Přejeme hezký nový školní rok. V tomto roce nás čeká celá řada akcí. I letos se zapojíme do soutěží: Náboj, MO, FO, Pišqworky a Logická olympiáda. Loňské výsledky jsou uvedeny zde

Matematická a fyzikální olympiáda

Letos probíhá 63. kolo Matematické olympiády a 55. ročník Fyzikální olympiády. V loňském roce získaly tyto soutěže silného partnera. Pětiletou záštitu nad touto soutěží převzal generální ředitel Skupiny ČEZ. Zde naleznete zadání domácích úloh MO a FO. Důležité termíny pro domácí kolo:

Kategorie: A B C D
MO
Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří vyřeší alespoň čtyři úlohy s hodnocením výborně nebo dobře. Úspěšný řešitel postupuje do školního kola.
10.12.2013
(3. a 4. ročník)
23.1.2014
(2. ročník)
23.1.2014
(1. ročník)
  
FO
Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte prostřednictvím svého učitele fyziky.
13.1.2014
(4. ročník)
4.4.2014
(3. ročník)
4.4.2014
(2. ročník)
4.4.2014
(1. ročník)

Logická olympiáda

Národní pobočka mezinárodní společenské organizace Mensy pořádá každoročně soutěž pro nadané žáky a studenty nazvanou Logická olympiáda. Logická olympiáda je organizována týmem SIG Logická olympiáda (z anglického Special Interest Group), který sdružuje lidi pracující s nadanými dětmi, odborníky z různých oblastí a dobrovolníky, kteří mají o tuto oblast zájem.

Z naší školy se do soutěže zaregistrovalo 312 studentů.

NÁBOJ

Středoškolské logické hry - Pišqworky

Letos se zase účastníme "Středoškolské logické hry - Pišqworky". Školní kolo jsme uspořádali dle pravidel celostátních pravidel s časovým omezením hry.

Šachy na naší škole