pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Učební plán 26 - 41 - M/01 elektrotechnika se zaměřením na průmyslovou elektrotechniku, výkonovou elektroniku a řídící systémy pro školní rok 2011/2012

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2011
Charakteristika oboru: zde>>

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 4 13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 2/2 0 0 5/4
Počítačové simulace POS 0 0 0 2/2 2/2
Základy elektrotechniky ZAE 4 4 0 0 8
Technická dokumentace TED 3/1 0 0 0 3/1
Elektrotechnická měření ELM 0 3/2 3/2 3/3 9/7
Strojírenství STR 0 2 0 0 2
Číslicová technika CIT 0 2 0 0 2
Elektronika ELT 0 2 0 0 2
Automatizace AUT 0 0 2 3/2 5/2
Výkonová elektronika VEE 0 0 4 2 6
Elektrické stroje a přístroje ESP 0 0 3 2 5
Elektroenergetika EEN 0 0 3 3 6
Elektrická zařízení ELZ 0 0 2 2 4
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 32 32 32 33 129
(15.12.2009 Petr Hujer)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz