pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Výsledky projektu Comenius Partnership

Projekt Comenius partnership "Challenging the Greenhouse effect" (společná stránka projektu), zaměřený na ekologii  a obnovitelné zdroje enerige, skončil 30.6.2011. V uplynulých dvou letech se zejména třídy L2 a L3, ale i třída L1, věnovaly ekologické tématice v hodinách angličtiny a IKT a podnikly několik výletů souvisejících s projektem. Do projektu byla kromě naší školy zapojena střední odborná škola v německém Hofgeismaru a 4 školy z okolí Budapešti (jedna mateřská, jedna základní, dvě střední odborné školy).  Dvakrát jsme navštívili Maďarsko a Německo a dvakrát jsme přivítali studenty a učitele z partnerských škol u nás. Všem zúčastněným patří velký dík!

 The Comenius Partnership projest  "Challenging the Greenhouse effect" (common webpage) dealing with ecology and sustatinable sorces of energy finisehd in June 2011. During the last two years, students from classes L1, L2 and L3 have worked with the topic Envirionment at the lessons of English ant ICT and made several trips connected with the project. Apart form our school, there were four Hungarina schools and one German school involved in the project. We visited Hofgeismar in Germany and Budapest in Hungary two times and we welcomed the guests form Hungary and Germany twice. Thanks to everybody who took part in this project!

 

 Plakáty vytvořené studenty ze tříd L2 a L3 - Posters

Sázení stromků - Tree planting

 Přečerpávací elektrárna - Pumped-storage hydro power plant

Znečištění ovzduší na Liberecku - Pollution in the Liberec area

Výlet s tvořením herbáře - třída L3 - Herbarium

Výlet třídy L2 - splutí Ohře - ČJ1 ČJ2 ANJ1 ANJ2 - Canoeing down the Ohře river

Výlet třídy L1 - splutí Otavy  - Canoeing down the Otava river

Energy - výukový modul pro 1. ročník - Learning module for the first grades

Environment - výukový modul pro 2. a 3. ročník - Learning module for the second and third grades

(28.9.2011 Eva Poláková)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz