PCS2

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Předmět Počítačové systémy (dříve Operační systémy) seznamuje studenty se základy běžně používaných operačních systémů.

Průběh výuky

Předmět je v zimním i letním semestru 2. ročníku VOŠ vyučován 16 týdnů (3+2 hodiny týdně). V zimním i letním semestru je zakončen zkouškou. Pro udělení zápočtu je nutnou podmínkou vypracování semestrálního projektu nebo příspěvku do internetové encyklopedie Wikipedie podle podmínek sepsaných v podrobnějších informacích. Zkouška je z připravených otázek. V průběhu výuky budou zadávány průběžné testy.

Osnova

 1. Základní pojmy
  • typy počítačů, hardware, software, schéma počítače, vývoj počítačů
 2. Operační systémy
  • účel, funkce, typy, vývoj, jádro, start počítače
 3. Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
  • ovládání I/O zařízení, přerušení, ovladač, privilegovaný režim
 4. Procesy v operačním systému
  • životní cyklus procesu, změna kontextu, multitasking
  • spolupráce mezi procesy, souběh, uváznutí
 5. Správa paměti
  • paměti v počítači, přidělování paměti, relokace, PIC
  • segmentace, stránkování, virtuální paměť, mmap, mezní stavy
 6. Systémy souborů (FS)
  • oddíly, struktura FS, žurnálování, extenty, kvóty, práce se soubory
  • sdílení v sítích, distribuované FS, RAID, LVM, zálohování
 7. Microsoft Windows
  • charakteristika, vývoj, uživatelé, přístupová oprávnění, serverová pozice
 8. Unix
  • charakteristika, vývoj, uživatelé, přístupová oprávnění, serverová pozice
  • open source, free software, Linux, licence
 9. Unix – práce se systémem
  • příkazový řádek, základní příkazy, shell, filozofie filtrů, skriptování
  • X Window System, správa systému, serverové služby
 10. Další operační systémy
  • DOS, Mac OS X, Symbian, Windows CE

Přednášky vycházejí z osnovy předmětu, kterou podrobněji rozepisují otázky ke zkoušce. Přednášky připravují teoretický základ pro témata probíraná ve cvičení. Výše sepsaná osnova je základem pro schválení metodickou komisí (Soubor:Osnova V2 OPS.odt).

Materiály

 1. KERŠLÁGER, Milan. Materiály ke studiu [online]. c2006, poslední revize 2.7.2008 [cit. 30.8.2008]. <http://www.pslib.cz/ke/Materiály>.
 2. KERŠLÁGER, Milan. Slajdy pro předmět „Počítačové systémy 2“ [online]. poslední revize 18.4.2012 [cit. 18.4.2012]. <http://www.pslib.cz/ke/Slajdy_pro_výuku#VOŠ/PCS_pro_V2>.
 3. Operační systémy, Mgr. Lubor Mrázek, Jihočeská Univerzita

Doporučená literatura

 1. KOLÁŘ, Petr. Operační systémy [online]. c2005, poslední revize 1.2.2005 [cit. 7.1.2009]. <http://www.kit.tul.cz/~kolar/os/os.pdf>. lokální kopie
 2. LIČEV, Lačezar - MORKES, David. Procesory: architektura, funkce, použití. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 260 s. ISBN 80-7226-172-X.
 3. BRANDEJS, Michal. Unix - Linux. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 1996. 340 s. ISBN 80-7169-170-4.
 4. SIEVER, Ellen. Linux v kostce. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 559 s. ISBN 80-7226-227-0.
 5. TANNENBAUM, Andrew. Modern Operating Systems. 2nd edition: Prentice Hall, 2001. ISBN 0130313580.