Otázky z PCS 2014 - V2 zima: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
m (Založení stránky)
 
m (Zrušena verze 5778 od uživatele Milan.Kerslager (diskuse))
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádka 3: Řádka 3:
 
== Počítačové systémy ==
 
== Počítačové systémy ==
 
# Základní pojmy operačních systémů
 
# Základní pojmy operačních systémů
#* [[csw:Analogový počítač|analogový]], [[csw:Hybridní počítač|hybridní]], [[csw:Číslicový počítač|číslicový]] [[csw:Počítač|počítač]], [[csw:Hardware|hardware]], [[csw:Software|software]], [[csw:firmware|firmware]], [[csw:Data|data]]
+
#* [[csw:Analogový počítač|analogový]], [[csw:Hybridní počítač|hybridní]], [[csw:Číslicový počítač|číslicový]] [[csw:Počítač|počítač]], [[csw:Hardware|hardware]], [[csw:Software|software]], [[csw:firmware|firmware]], [[csw:Data (počítače)|data]]
 
#* [[csw:John von Neumann|Von Neumannovo]] a [[csw:Harvardská architektura|Harvardské schéma]] počítače, [[csw:Počítačová platforma|počítačová platforma]]
 
#* [[csw:John von Neumann|Von Neumannovo]] a [[csw:Harvardská architektura|Harvardské schéma]] počítače, [[csw:Počítačová platforma|počítačová platforma]]
 
#* [[csw:Elektronická paměť|hierarchie pamětí v počítači]], vývoj [[csw:Dějiny počítačů|počítačů]] a operačních systémů, [[csw:Mooreův zákon|Mooreův zákon]]
 
#* [[csw:Elektronická paměť|hierarchie pamětí v počítači]], vývoj [[csw:Dějiny počítačů|počítačů]] a operačních systémů, [[csw:Mooreův zákon|Mooreův zákon]]
#* [[csw:Multiprocessing|multiprocesory]], [[enw:Parallel computing|multipočítače]], [[csw:Počítačový cluster|clustery]] (výpočetní, load-balancing, failover, úložný, gridový)
+
#* [[csw:Multiprocessing|multiprocesory]], [[enw:Parallel computing|multipočítače]], [[csw:Počítačový cluster|clustery]] ([[csw:Certifikát podepsaný sám sebou|výpočetní]], load-balancing, failover, úložný, gridový)
 
# [[csw:Operační systém|Operační systémy]]
 
# [[csw:Operační systém|Operační systémy]]
 
#* účel, funkce a vývoj OS, [[csw:Multitasking|víceúlohové]] a [[csw:Víceuživatelský operační systém|víceuživatelské]] systémy, [[csw:Operační systém reálného času|RTOS]]
 
#* účel, funkce a vývoj OS, [[csw:Multitasking|víceúlohové]] a [[csw:Víceuživatelský operační systém|víceuživatelské]] systémy, [[csw:Operační systém reálného času|RTOS]]
#* [[csw:Kernel|jádro]], [[csw:Monolitické jádro|monolitické jádro]], [[csw:Mikrojádro|mikrojádro]], [[csw:Hybridní jádro|hybridní jádro]], modulární jádro
+
#* [[csw:Jádro (informatika)|jádro]], [[csw:Monolitické jádro|monolitické jádro]], [[csw:Mikrojádro|mikrojádro]], [[csw:Hybridní jádro|hybridní jádro]], modulární jádro
#* [[csw:Bootování|start počítače]], [[csw:BIOS|BIOS]], [[enw:Advanced Configuration and Power Interface|ACPI]], [[csw:Extensible Firmware Interface|EFI]], secure boot
+
#* [[csw:Bootování|start počítače]], [[csw:BIOS|BIOS]], [[csw:Advanced Configuration and Power Interface|ACPI]], [[csw:Unified Extensible Firmware Interface|UEFI]] ([[csw:GUID Partition Table|GPT]], secure boot)
 
# [[csw:Procesor|Mikroprocesory]]
 
# [[csw:Procesor|Mikroprocesory]]
 
#* vývoj mikroprocesorů, [[csw:RISC|RISC]], [[csw:CISC|CISC]], ([[csw:x86|x86]], [[csw:IA-32|IA-32]], [[csw:x86-64|x86-64]], kompatibilita, [[csw:Physical Address Extension|PAE]]), [[csw:Endianita|endianita]], [[csw:GPU|GPU]]
 
#* vývoj mikroprocesorů, [[csw:RISC|RISC]], [[csw:CISC|CISC]], ([[csw:x86|x86]], [[csw:IA-32|IA-32]], [[csw:x86-64|x86-64]], kompatibilita, [[csw:Physical Address Extension|PAE]]), [[csw:Endianita|endianita]], [[csw:GPU|GPU]]
#* schéma procesoru, [[csw:Registr procesoru|registr]], [[csw:Strojová instrukce|strojová instrukce]], [[csw:Atomicita|atomicita]], [[csw:Superskalární architektura|superskalarita]], [[csw:Pipelining|pipeline]], [[csw:Symmetric multiprocessing|SMP]], [[enw:Non-Uniform Memory Access|NUMA]]
+
#* schéma procesoru, [[csw:Registr procesoru|registr]], [[csw:Strojová instrukce|strojová instrukce]], [[csw:Atomicita|atomicita]], [[csw:Superskalární architektura|superskalarita]], [[csw:Pipelining|pipeline]], [[csw:Symetrický multiprocesing|SMP]], [[csw:Non-Uniform Memory Access|NUMA]]
 
# Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
 
# Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
 
#* komunikace se [[csw:Vstup/výstup|vstupně/výstupním]] zařízením (I/O) v PC (instrukce IN, OUT, mapování do paměti, [[csw:DMA|DMA]], bus master)
 
#* komunikace se [[csw:Vstup/výstup|vstupně/výstupním]] zařízením (I/O) v PC (instrukce IN, OUT, mapování do paměti, [[csw:DMA|DMA]], bus master)
 
#* význam a typy [[csw:Přerušení|přerušení]], [[csw:Obsluha přerušení|obsluha přerušení]], [[csw:Ovladač zařízení|ovladač]], [[csw:Privilegovaný režim|privilegovaný režim]], [[csw:Systémové volání|systémové volání]]
 
#* význam a typy [[csw:Přerušení|přerušení]], [[csw:Obsluha přerušení|obsluha přerušení]], [[csw:Ovladač zařízení|ovladač]], [[csw:Privilegovaný režim|privilegovaný režim]], [[csw:Systémové volání|systémové volání]]
#* [[csw:Časovač (počítač)|časovač]], [[csw:Emulátor|emulace]], [[csw:Virtualizace|virtualizace]], [[enw:Display Data Channel|DDC]], [[csw:I²C|I²C]], [[enw:System Management Bus|SMBus]]
+
#* [[csw:Časovač (počítač)|časovač]], [[csw:Emulátor|emulace]], [[csw:Virtualizace|virtualizace]], [[csw:Display Data Channel|DDC]], [[csw:I²C|I²C]], [[csw:System Management Bus|SMBus]]
 
# Procesy v operačním systému
 
# Procesy v operačním systému
#* [[csw:Algoritmus|algoritmus]], [[csw:Počítačový program|program]], [[csw:Proces (počítač)|proces]], [[csw:Vlákno (program)|thread]], [[csw:Knihovna (programování)|knihovna]] (statická, dynamická)
+
#* [[csw:Algoritmus|algoritmus]], [[csw:Počítačový program|program]], [[csw:Proces (program)|proces]], [[csw:Vlákno (program)|thread]], [[csw:Knihovna (programování)|knihovna]] (statická, dynamická)
 
#* [[csw:Změna kontextu|context switch]], [[csw:Process control block|PCB]], preemptivní a nepreemptivní [[csw:Multitasking|multitasking]]
 
#* [[csw:Změna kontextu|context switch]], [[csw:Process control block|PCB]], preemptivní a nepreemptivní [[csw:Multitasking|multitasking]]
 
#* životní cyklus procesu, [[csw:Plánování procesů|plánování procesů]] a procesoru
 
#* životní cyklus procesu, [[csw:Plánování procesů|plánování procesů]] a procesoru
# Počítačová bezpečnost
 
#* [[csw:Počítačová bezpečnost|počítačová bezpečnost]], [[csw:zranitelnost|zranitelnost]], [[csw:exploit|exploit]], [[csw:Aktualizace (software)|aktualizace]]
 
#* [[csw:Malware|malware]] ([[csw:Počítačový virus|virus]], [[csw:Počítačový červ|červ]], [[csw:Adware|adware]], [[csw:Spyware|spyware]], [[csw:Trojský kůň (program)|trojský kůň]], [[csw:Rootkit|rootkit]], ...)
 
#* útok [[csw:Man in the middle|Man in the middle]], [[csw:Útok hrubou silou|útok hrubou silou]], [[enw:Dictionary attack|slovníkový útok]], [[csw:Denial of Service|DoS]], [[csw:Sociální inženýrství (bezpečnost)|sociální inženýrství]]
 
# [[csw:Kryptografie|Kryptografie]]
 
#* [[csw:Historie kryptografie|historie]], [[csw:Symetrická kryptografie|symetrická]], přenos zprávy a klíče, [[csw:Asymetrická kryptografie|asymetrická]] šifra, privátní klíč, veřejný klíč
 
#* [[csw:Jednocestná funkce|jednocestná funkce]], [[csw:Bloková šifra|bloková]] a [[enw:Stream cipher|proudová šifra]], algoritmy ([[csw:RSA|RSA]], [[csw:Digital Signature Algorithm|DSA]], [[csw:ElGamal|ElGamal]])
 
# [[csw:Elektronický podpis|Elektronický podpis]]
 
#* [[csw:Kryptografická hashovací funkce|kryptografická hashovací funkce]] ([[csw:Message-Digest algorithm|MD5]], [[csw:Secure Hash Algorithm|SHA]]), kolize
 
#* [[csw:PKI|PKI]], přenos důvěry, [[csw:Síť důvěry|sítě důvěry]], [[csw:Setkání s podepisováním klíčů|setkání s podepisováním klíčů]]
 
# Využití šifrování
 
#* šifrování [[csw:HTTPS|HTTPS]], [[csw:Secure Sockets Layer|SSL]]/[[csw:Transport Layer Security|TLS]], [[csw:Digitální certifikát|digitální certifikát]], [[csw:Certifikační autorita|certifikační autorita]]
 
#* [[csw:Osobně podepsaný certifikát|self-signed certifikát]], úložiště certifikátů, revokace certifikátu, [[csw:Revokační seznam|CRL]]
 
#* elektronicky podepsané soubory
 
#* [[csw:Generátor pseudonáhodných čísel|generátor pseudonáhodných čísel]], [[csw:Entropie|entropie]]
 
#* <strike>[[csw:Secure Shell|SSH]] (ověřování pomocí klíčů), [[csw:Virtuální privátní síť|VPN]], [[csw:IPsec|IPsec]], [[csw:GNU Privacy Guard|gpg]]</strike>
 
  
 
== Praktická část ==
 
== Praktická část ==

Aktuální verze z 12. 12. 2014, 07:49

Otázky jsou určeny pro zkoušku třídy V2 z předmětu PCS (Počítačové systémy) v zimním semestru školního roku 2013/2014 (tématem jsou operační systémy). Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Počítačové systémy

  1. Základní pojmy operačních systémů
  2. Operační systémy
  3. Mikroprocesory
  4. Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
  5. Procesy v operačním systému

Praktická část

  1. Unix – práce se systémem
  2. Unix – práce se soubory
  3. Unix – příkazový řádek