Dokumentace v Linuxu

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Základem pro úspěšnou práci s Linuxem je dokumentace. Část najdete přímo v nainstalovaném systému, zbytek pak na Internetu nebo přímo ve zdrojových kódech (např. jako komentáře).

Manuálové stránky

Nejstarší dokumentace je ve formě manuálových stránek. Ty jsou zapsány v souborech, které najdete v adresáři /usr/share/man. Zde naleznete podadresáře man1man9, které obsahují jednotlivé manuálové stránky roztříděné do sekcí podle následujícího seznamu:

Sekce manuálových stránek

 1. uživatelské příkazy
 2. služby jádra systému
 3. knihovní funkce jazyka C
 4. zařízení a ovladače zařízení
 5. formáty souborů a protokoly (wtmp, /etc/passwd, nfs, ...)
 6. triviální aplikační programy, hry
 7. různé (např. nroff, ascii, utf-8, url, ...)
 8. administrátorské příkazy, správa systému

Překlady manuálových stránek jsou uloženy v adresářích, které odpovídají příslušné zkratce jazyka (české v adresáři cs, slovenské v adresáři sk a podobně). Překlady jsou dále děleny podle sekcí zmíněných výše.

V následujícím příkladu je nejprve zobrazena manuálová stránka o programu passwd (ze sekce 1), na druhém řádku pak manuálová stránka popisující formát souboru /etc/passwd ze sekce 5 (existenci dvou stejnojmenných manuálových stránek v různých sekcích srovnejte s výstupem příkazů whatis a apropos níže).

$ man passwd
$ man 5 passwd

Zobrazení manuálových stránek

Manuálové stránky lze prohlížet několika způsoby. Prvním a nejstarším je příkaz man, který umožňuje manuálové stránky naformátovat příkazem nroff a zobrazit pomocí filtru less. Ve většině případů jsou manuálové stránky uloženy na disku v komprimovaném stavu, takže příkaz man je musí před formátovám ještě rozbalit (například nástrojem gunzip). Příkaz man provádí všechny potřebné mezikroky automaticky a pro zvětšení rychlosti zobrazení stránky si ukládá předformátované soubory do adresáře /var/cache/man.

Po zobrazení je manuálová stránka předána speciálnímu programu less, pomocí kterého můžete v textu listovat:

 • vpřed - mezerník, šipka dolů, Enter, Page Down
 • vzad - šipka nahoru, b, Page Up
 • vyhledávat text - stiskněte dopředné lomítko a pak ihned napište hledaný text a stiskněte Enter
 • najít další výskyt - stiskněte písmeno n
 • najít předchozí - stiskněte písmeno N
 • ukončit prohlížení manuálové stránky - stiskněte písmeno q
 • nápověda - stiskněte písmeno h

Manuálová stránka je zobrazena v národním jazyce, pokud je k dispozici její překlad. České překlady jsou k dispozici v balíčku man-pages-cs, obdobně překlady i pro ostatní jazyky. Překlady mohou být někdy zastaralé, proto je vhodné konzultovat i originální manálovou stránku v angličtině:

$ man man     # nápověda pro příkaz man
$ man --help    # stručná nápověda pro příkaz man
$ man whatis
$ man apropos
$ man 5 passwd   # nápověda pro soubor passwd (ze sekce 5)
$ man cp      # nápověda pro příkaz cp
$ LANG=cs man cp  # nápověda pro příkaz cp v češtině (je-li k dispozici)
$ LANG=sk man cp  # nápověda pro příkaz cp ve slovenštině
$ LANG=C man cp  # nápověda pro příkaz cp v angličtině
$ LC_ALL=C man cp # nejsilnější požadavek na anglickou variantu

Prohledávání manuálových stránek

K prohledávání manuálových stránek slouží příkaz whatis (zobrazí všechny manuálové stránky, které mají v názvu hledaný výraz) a apropos, který prohledává i stručné popisky manuálových stránek. Databázi pro tyto dva příkazy je potřeba předem vytvořit pomocí příkazu makewhatis, o což se obvykle stará automatický skript spouštěný démonem cron.

$ whatis passwd
$ apropos passwd

Tisk manuálové stránky

Prohlížená manuálová stránka není ve vhodném tvaru pro tisk. Využijeme tedy příkazu col, který odstraní řídící znaky pro zobrazení na terminálu. Výsledný soubor tisk.txt je již možné otevřít v běžném editoru.

 man ls | col -bf > tisk.txt

Manuálové stránky jsou uloženy v adresáři /usr/share/man/manKÓDSEKCE, překlady pak v adresářích /usr/share/man/ZKRATKA, kde zkratka je kód příslušného locale (jazyka). Pokud nejsou příslušné překlady nainstalovány, zobrazí se anglická verze (je-li přítomna).

Formát Info

Dokumentace ke GNU považuje manuálové stránky za zastaralé, a proto je k dispozici i formát info, který obsahuje možnosti tvorby hypertextových odkazů (na zvýrazněné termíny lze kliknout a přenést se tak na jiné místo). Příkaz info není pro běžné používání příliš příjemný, a proto doporučuji použít příkaz pinfo, který se ovládá velmi příjemně šipkami (Enter je vstup do odkazu, šipka vlevo je zpět) a disponuje i barevným zvýrazňováním. Oba příkazy jsou schopné zobrazit i běžné manuálové stránky, ovšem bez podpory překladů.

info grep
pinfo grep

Soubory s dokumentací ve formátu GNU Info jsou obvykle v adresáři /usr/share/info.

Nápověda v grafickém prostředí

Manuálové stránky lze velmi pěkně zobrazit i v grafickém prostředí, kde existuje obvykle univerzální nástroj pro nápovědu, prohledávání i tisk.

Dokumentace k jednotlivým programům

Dokumentace k jednotlivým programům je umístěna v adresáři /usr/share/doc, kde naleznete podadresáře se jmény příslušných programů. V nich pak naleznete nejrůznější doplňující informace (pokud je dal autor programu k dispozici).

Příklad výše zmíněného adresáře si můžete prohlédnout na adrese http://pluto.pslib.cz/doc/ (nepřetěžujte prosím tento počítač automatickými nástroji).

Projekt LDP

Pro obecnější texty a popisy postupů (tzv. HOWTO, FAQ) se vydejte na adresu http://www.tldp.org.

Projekt LDP (The Linux Documentation Project) by částečně přeložen do češtiny v nakladatelství Computer Press, který si můžete prohlédnou i na adrese http://ftp.linux.cz/pub/linux/people/milan_kerslager/ldp3/, protože je vydavatel díky licenci GPL uvolnil i ve formátu PDF.

Další zdroje informací

Na Internetu pak naleznete spoustu dalších míst, které se věnují Linuxu:

České Anglické

Dobrým zdrojem informací je i originální dokumentace k RHEL, kterou naleznete na adrese http://www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/.