Otázky z PCS 2014 - V2 zima: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
m (Počítačové systémy: fix)
(Bez kryptografie)
Řádka 22: Řádka 22:
 
#* [[csw:Změna kontextu|context switch]], [[csw:Process control block|PCB]], preemptivní a nepreemptivní [[csw:Multitasking|multitasking]]
 
#* [[csw:Změna kontextu|context switch]], [[csw:Process control block|PCB]], preemptivní a nepreemptivní [[csw:Multitasking|multitasking]]
 
#* životní cyklus procesu, [[csw:Plánování procesů|plánování procesů]] a procesoru
 
#* životní cyklus procesu, [[csw:Plánování procesů|plánování procesů]] a procesoru
# Počítačová bezpečnost
 
#* [[csw:Počítačová bezpečnost|počítačová bezpečnost]], [[csw:zranitelnost|zranitelnost]], [[csw:exploit|exploit]], [[csw:Aktualizace (software)|aktualizace]], [[csw:Zero day útok|zero day útok]]
 
#* [[csw:Malware|malware]] ([[csw:Počítačový virus|virus]], [[csw:Počítačový červ|červ]], [[csw:Adware|adware]], [[csw:Spyware|spyware]], [[csw:Trojský kůň (program)|trojský kůň]], [[csw:Rootkit|rootkit]], ...)
 
#* útok [[csw:Man in the middle|Man in the middle]], [[csw:Útok hrubou silou|útok hrubou silou]], [[csw:Slovníkový útok|slovníkový útok]], [[csw:Denial of service|DoS]], [[csw:Sociální inženýrství (bezpečnost)|sociální inženýrství]]
 
# [[csw:Kryptografie|Kryptografie]]
 
#* [[csw:Historie kryptografie|historie]], [[csw:Symetrická kryptografie|symetrická]], přenos zprávy a klíče, [[csw:Asymetrická kryptografie|asymetrická]] šifra, privátní klíč, veřejný klíč
 
#* [[csw:Jednosměrná funkce|jednosměrná funkce]], [[csw:Bloková šifra|bloková]] a [[csw:Proudová šifra|proudová šifra]], algoritmy ([[csw:RSA|RSA]], [[csw:Digital Signature Algorithm|DSA]], [[csw:ElGamal|ElGamal]])
 
# [[csw:Elektronický podpis|Elektronický podpis]]
 
#* [[csw:Kryptografická hašovací funkce|kryptografická hašovací funkce]] ([[csw:Message-Digest algorithm|MD5]], [[csw:Secure Hash Algorithm|SHA]]), kolize
 
#* [[csw:PKI|PKI]], přenos důvěry, [[csw:Síť důvěry|sítě důvěry]], [[csw:Setkání s podepisováním klíčů|setkání s podepisováním klíčů]]
 
# Využití šifrování
 
#* šifrování [[csw:HTTPS|HTTPS]], [[csw:Secure Sockets Layer|SSL]]/[[csw:Transport Layer Security|TLS]], [[csw:Digitální certifikát|digitální certifikát]], [[csw:Certifikační autorita|certifikační autorita]]
 
#* [[csw:Certifikát podepsaný sám sebou|certifikát podepsaný sám sebou]], úložiště certifikátů, revokace certifikátu, [[csw:Revokační seznam|CRL]]
 
#* elektronicky podepsané soubory
 
#* [[csw:Generátor pseudonáhodných čísel|generátor pseudonáhodných čísel]], [[csw:Entropie|entropie]]
 
#* <strike>[[csw:Secure Shell|SSH]] (ověřování pomocí klíčů), [[csw:Virtuální privátní síť|VPN]], [[csw:IPsec|IPsec]], [[csw:GNU Privacy Guard|gpg]]</strike>
 
  
 
== Praktická část ==
 
== Praktická část ==

Verze z 23. 1. 2014, 09:39

Otázky jsou určeny pro zkoušku třídy V2 z předmětu PCS (Počítačové systémy) v zimním semestru školního roku 2013/2014 (tématem jsou operační systémy). Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Počítačové systémy

  1. Základní pojmy operačních systémů
  2. Operační systémy
  3. Mikroprocesory
  4. Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
  5. Procesy v operačním systému

Praktická část

  1. Unix – práce se systémem
  2. Unix – práce se soubory
  3. Unix – příkazový řádek