Otázky z PCS 2014 - V2 zima: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
(Počítačové systémy: fix)
m (Počítačové systémy: fix)
Řádka 13: Řádka 13:
 
# [[csw:Procesor|Mikroprocesory]]
 
# [[csw:Procesor|Mikroprocesory]]
 
#* vývoj mikroprocesorů, [[csw:RISC|RISC]], [[csw:CISC|CISC]], ([[csw:x86|x86]], [[csw:IA-32|IA-32]], [[csw:x86-64|x86-64]], kompatibilita, [[csw:Physical Address Extension|PAE]]), [[csw:Endianita|endianita]], [[csw:GPU|GPU]]
 
#* vývoj mikroprocesorů, [[csw:RISC|RISC]], [[csw:CISC|CISC]], ([[csw:x86|x86]], [[csw:IA-32|IA-32]], [[csw:x86-64|x86-64]], kompatibilita, [[csw:Physical Address Extension|PAE]]), [[csw:Endianita|endianita]], [[csw:GPU|GPU]]
#* schéma procesoru, [[csw:Registr procesoru|registr]], [[csw:Strojová instrukce|strojová instrukce]], [[csw:Atomicita|atomicita]], [[csw:Superskalární architektura|superskalarita]], [[csw:Pipelining|pipeline]], [[csw:Symmetric multiprocessing|SMP]], [[enw:Non-Uniform Memory Access|NUMA]]
+
#* schéma procesoru, [[csw:Registr procesoru|registr]], [[csw:Strojová instrukce|strojová instrukce]], [[csw:Atomicita|atomicita]], [[csw:Superskalární architektura|superskalarita]], [[csw:Pipelining|pipeline]], [[csw:Symetrický multiprocesing|SMP]], [[csw:Non-Uniform Memory Access|NUMA]]
 
# Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
 
# Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
 
#* komunikace se [[csw:Vstup/výstup|vstupně/výstupním]] zařízením (I/O) v PC (instrukce IN, OUT, mapování do paměti, [[csw:DMA|DMA]], bus master)
 
#* komunikace se [[csw:Vstup/výstup|vstupně/výstupním]] zařízením (I/O) v PC (instrukce IN, OUT, mapování do paměti, [[csw:DMA|DMA]], bus master)
 
#* význam a typy [[csw:Přerušení|přerušení]], [[csw:Obsluha přerušení|obsluha přerušení]], [[csw:Ovladač zařízení|ovladač]], [[csw:Privilegovaný režim|privilegovaný režim]], [[csw:Systémové volání|systémové volání]]
 
#* význam a typy [[csw:Přerušení|přerušení]], [[csw:Obsluha přerušení|obsluha přerušení]], [[csw:Ovladač zařízení|ovladač]], [[csw:Privilegovaný režim|privilegovaný režim]], [[csw:Systémové volání|systémové volání]]
#* [[csw:Časovač (počítač)|časovač]], [[csw:Emulátor|emulace]], [[csw:Virtualizace|virtualizace]], [[enw:Display Data Channel|DDC]], [[csw:I²C|I²C]], [[enw:System Management Bus|SMBus]]
+
#* [[csw:Časovač (počítač)|časovač]], [[csw:Emulátor|emulace]], [[csw:Virtualizace|virtualizace]], [[csw:Display Data Channel|DDC]], [[csw:I²C|I²C]], [[csw:System Management Bus|SMBus]]
 
# Procesy v operačním systému
 
# Procesy v operačním systému
#* [[csw:Algoritmus|algoritmus]], [[csw:Počítačový program|program]], [[csw:Proces (počítač)|proces]], [[csw:Vlákno (program)|thread]], [[csw:Knihovna (programování)|knihovna]] (statická, dynamická)
+
#* [[csw:Algoritmus|algoritmus]], [[csw:Počítačový program|program]], [[csw:Proces (program)|proces]], [[csw:Vlákno (program)|thread]], [[csw:Knihovna (programování)|knihovna]] (statická, dynamická)
 
#* [[csw:Změna kontextu|context switch]], [[csw:Process control block|PCB]], preemptivní a nepreemptivní [[csw:Multitasking|multitasking]]
 
#* [[csw:Změna kontextu|context switch]], [[csw:Process control block|PCB]], preemptivní a nepreemptivní [[csw:Multitasking|multitasking]]
 
#* životní cyklus procesu, [[csw:Plánování procesů|plánování procesů]] a procesoru
 
#* životní cyklus procesu, [[csw:Plánování procesů|plánování procesů]] a procesoru
 
# Počítačová bezpečnost
 
# Počítačová bezpečnost
#* [[csw:Počítačová bezpečnost|počítačová bezpečnost]], [[csw:zranitelnost|zranitelnost]], [[csw:exploit|exploit]], [[csw:Aktualizace (software)|aktualizace]]
+
#* [[csw:Počítačová bezpečnost|počítačová bezpečnost]], [[csw:zranitelnost|zranitelnost]], [[csw:exploit|exploit]], [[csw:Aktualizace (software)|aktualizace]], [[csw:Zero day útok|zero day útok]]
 
#* [[csw:Malware|malware]] ([[csw:Počítačový virus|virus]], [[csw:Počítačový červ|červ]], [[csw:Adware|adware]], [[csw:Spyware|spyware]], [[csw:Trojský kůň (program)|trojský kůň]], [[csw:Rootkit|rootkit]], ...)
 
#* [[csw:Malware|malware]] ([[csw:Počítačový virus|virus]], [[csw:Počítačový červ|červ]], [[csw:Adware|adware]], [[csw:Spyware|spyware]], [[csw:Trojský kůň (program)|trojský kůň]], [[csw:Rootkit|rootkit]], ...)
#* útok [[csw:Man in the middle|Man in the middle]], [[csw:Útok hrubou silou|útok hrubou silou]], [[enw:Dictionary attack|slovníkový útok]], [[csw:Denial of Service|DoS]], [[csw:Sociální inženýrství (bezpečnost)|sociální inženýrství]]
+
#* útok [[csw:Man in the middle|Man in the middle]], [[csw:Útok hrubou silou|útok hrubou silou]], [[csw:Slovníkový útok|slovníkový útok]], [[csw:Denial of service|DoS]], [[csw:Sociální inženýrství (bezpečnost)|sociální inženýrství]]
 
# [[csw:Kryptografie|Kryptografie]]
 
# [[csw:Kryptografie|Kryptografie]]
 
#* [[csw:Historie kryptografie|historie]], [[csw:Symetrická kryptografie|symetrická]], přenos zprávy a klíče, [[csw:Asymetrická kryptografie|asymetrická]] šifra, privátní klíč, veřejný klíč
 
#* [[csw:Historie kryptografie|historie]], [[csw:Symetrická kryptografie|symetrická]], přenos zprávy a klíče, [[csw:Asymetrická kryptografie|asymetrická]] šifra, privátní klíč, veřejný klíč
#* [[csw:Jednocestná funkce|jednocestná funkce]], [[csw:Bloková šifra|bloková]] a [[enw:Stream cipher|proudová šifra]], algoritmy ([[csw:RSA|RSA]], [[csw:Digital Signature Algorithm|DSA]], [[csw:ElGamal|ElGamal]])
+
#* [[csw:Jednosměrná funkce|jednosměrná funkce]], [[csw:Bloková šifra|bloková]] a [[csw:Proudová šifra|proudová šifra]], algoritmy ([[csw:RSA|RSA]], [[csw:Digital Signature Algorithm|DSA]], [[csw:ElGamal|ElGamal]])
 
# [[csw:Elektronický podpis|Elektronický podpis]]
 
# [[csw:Elektronický podpis|Elektronický podpis]]
#* [[csw:Kryptografická hashovací funkce|kryptografická hashovací funkce]] ([[csw:Message-Digest algorithm|MD5]], [[csw:Secure Hash Algorithm|SHA]]), kolize
+
#* [[csw:Kryptografická hašovací funkce|kryptografická hašovací funkce]] ([[csw:Message-Digest algorithm|MD5]], [[csw:Secure Hash Algorithm|SHA]]), kolize
 
#* [[csw:PKI|PKI]], přenos důvěry, [[csw:Síť důvěry|sítě důvěry]], [[csw:Setkání s podepisováním klíčů|setkání s podepisováním klíčů]]
 
#* [[csw:PKI|PKI]], přenos důvěry, [[csw:Síť důvěry|sítě důvěry]], [[csw:Setkání s podepisováním klíčů|setkání s podepisováním klíčů]]
 
# Využití šifrování
 
# Využití šifrování
 
#* šifrování [[csw:HTTPS|HTTPS]], [[csw:Secure Sockets Layer|SSL]]/[[csw:Transport Layer Security|TLS]], [[csw:Digitální certifikát|digitální certifikát]], [[csw:Certifikační autorita|certifikační autorita]]
 
#* šifrování [[csw:HTTPS|HTTPS]], [[csw:Secure Sockets Layer|SSL]]/[[csw:Transport Layer Security|TLS]], [[csw:Digitální certifikát|digitální certifikát]], [[csw:Certifikační autorita|certifikační autorita]]
#* [[csw:Osobně podepsaný certifikát|self-signed certifikát]], úložiště certifikátů, revokace certifikátu, [[csw:Revokační seznam|CRL]]
+
#* [[csw:Certifikát podepsaný sám sebou|certifikát podepsaný sám sebou]], úložiště certifikátů, revokace certifikátu, [[csw:Revokační seznam|CRL]]
 
#* elektronicky podepsané soubory
 
#* elektronicky podepsané soubory
 
#* [[csw:Generátor pseudonáhodných čísel|generátor pseudonáhodných čísel]], [[csw:Entropie|entropie]]
 
#* [[csw:Generátor pseudonáhodných čísel|generátor pseudonáhodných čísel]], [[csw:Entropie|entropie]]

Verze z 21. 1. 2014, 22:03

Otázky jsou určeny pro zkoušku třídy V2 z předmětu PCS (Počítačové systémy) v zimním semestru školního roku 2013/2014 (tématem jsou operační systémy). Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Počítačové systémy

 1. Základní pojmy operačních systémů
 2. Operační systémy
 3. Mikroprocesory
 4. Hardwarové prostředky využívané operačním systémem
 5. Procesy v operačním systému
 6. Počítačová bezpečnost
 7. Kryptografie
 8. Elektronický podpis
 9. Využití šifrování

Praktická část

 1. Unix – práce se systémem
 2. Unix – práce se soubory
 3. Unix – příkazový řádek