PRG

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Předmět Programování seznamuje studenty s programováním počítače. Hlavním cílem je seznámit studenty s programováním v jazyce Java, který nabízí moderní objektově orientované programování. Student bude po absolvování předmětu schopen naprogramovat běžně používané algoritmy a vytvářet aplikace s grafickým rozhraním.

Průběh výuky

Předmět je v zimním i letním semestru 1. ročníku VOŠ vyučován 16 týdnů (2+2 hodiny týdně) a je zakončen zkouškou. Pro udělení zápočtu je nutnou podmínkou vypracování semestrálního projektu nebo příspěvku do internetové encyklopedie Wikipedie podle podmínek sepsaných v podrobnějších informacích. Zkouška je z připravených otázek. V průběhu výuky budou zadávány průběžné testy.

Osnova

 1. Vývoj programování (září)
 2. Základní datové typy, řídicí struktury (říjen)
 3. Procedury, knihovny (listopad)
 4. Základní algoritmy (listopad – prosinec)
 5. Rekurze (prosinec)
 6. Struktury (únor)
 7. Dynamické datové proměnné (únor, březen)
 8. Objektově orientované programování (březen, duben)
 9. Objekty, třídy, metody (květen)

Přednášky vycházejí z osnovy předmětu, kterou podrobněji rozepisují otázky ke zkoušce. Přednášky připravují teoretický základ pro témata probíraná ve cvičení.

Materiály

 1. Úlohy z programování
 2. Vývojové prostředí: NetBeans + JDK Bundle
 3. Zdrojové kódy z výuky: Dropbox (kódy nemusí být funkční ani dodělané)

Doporučená literatura

 1. Skripta z VŠE (PDF): http://java.vse.cz/pdf/
 2. TRONÍČEK, Zdeněk. Učebnice jazyka Java [online]. Praha: 2011-09-30, [cit. 2011-12-07]. Dostupné online.
 3. PITNER, Tomáš. Programování v jazyce Java [online]. Brno: 2003-12-14, [cit. 2013-01-29]. Dostupné online.
 4. KEOGH, James. Java bez předchozích znalostí. Praha: Computer Press, 2005. 280 s. EAN 9788025108390, [1]
 5. DOWNEY, Allen. Think Java [online]. 2012, [cit. 2015-09-08]. Dostupné online.
 6. CORMEN. Introduction to Algorithms [online]. [cit. 2016-04-06]. Dostupné online.
 7. DASGUPTA: Algorithms [online]. [cit 2016-04-08]. Dostupné online.