Otázky z PRG 2014 - V3 léto

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Otázky jsou určeny pro závěrečnou zkoušku třídy V3 z předmětu PRG (Programování) ve školním roce 2013/2014. Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Programování

 1. Algoritmus
 2. Základní datové typy
 3. Řídicí struktury
 4. Rozsah platnosti proměnných
 5. Funkce
  • parametry, návratové hodnota
 6. Pole, seznam
  • pole jedno- a vícerozměrné, lineární seznam
 7. Záznam, strom
  • složený datový typ, ukázka (binárního) stromu
 8. Třída v objektově orientovaném programování
  • význam tříd, dědičnost, vytvoření objektu ze třídy
 9. Metoda
  • metody tříd, zapouzdření, konstruktor, destruktor, polymorfismus
 10. GUI rozhraní
  • prvky formuláře (vstupní pole, přepínač, tlačítko, menu, …)
  • okno, zpracování události