ITE

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Předmět Internetové technologie (dříve Počítačové sítě) seznamuje studenty se základy počítačových sítí, Internetem a souvisejícími technologiemi, jako je rodina protokolů TCP/IP, lokální sítě LAN, Ethernet atd.

Průběh výuky

Předmět je v letním i zimním semestru 2. ročníku VOŠ vyučován 16 týdnů (2+2 hodiny týdně). V zimním semestru je zakončen zápočtem, v letním semestru je zakončen zkouškou. Pro udělení zápočtu je nutnou podmínkou vypracování semestrálního projektu nebo příspěvku do internetové encyklopedie Wikipedie podle podmínek sepsaných v podrobnějších informacích. Zkouška je z připravených otázek. V průběhu výuky budou zadávány průběžné testy.

Osnova

 1. Internet a jeho služby (8 hodin)
  • historie, služby, domény, organizace řídící Internet
  • WWW, elektronická pošta, kódování znaků, další služby Internetu
 2. Počítačová bezpečnost (32 hodin)
  • kryptografie, šifry, klíče, elektronický podpis
  • certifikáty, sítě důvěry, využití šifer, útoky na šifry
 3. Charakteristika sítí (16 hodin)
  • LAN, WAN, základní topologie, využití počítačových sítí
  • autentizace, sdílení prostředků, model klient-server, clustery
 4. Technologie lokálních sítí (16 hodin)
  • referenční model OSI, využití vrstevnatého modelu
  • přenosová média, Ethernet, ATM, Token Ring…
 5. Bezdrátové sítě (8 hodin)
  • WiFi, Bluetooth, zabezpečení
 6. Rodina protokolů TCP/IP (16 hodin)
  • IPv4, ICMP, ARP, DHCP, IPv6
  • směrování, DNS, elektronická pošta, VPN
 7. Sítě v operačních systémech (32 hodin)
  • hesla, síťové a serverové služby, Web 2.0

Přednášky vycházejí z osnovy předmětu, kterou podrobněji rozepisují otázky ke zkoušce. Přednášky připravují teoretický základ pro témata probíraná ve cvičení. Výše sepsaná osnova je základem pro schválení metodickou komisí (Soubor:Osnova V2 PCS.odt).

Materiály

 1. SATRAPA, Pavel. Počítačové sítě [online]. poslední revize 26.5.2010 [cit. 18.4.2012]. <http://www.nti.tul.cz/~satrapa/vyuka/site/>.
 2. KERŠLÁGER, Milan. Materiály ke studiu [online]. poslední revize 12.5.2011 [cit. 18.4.2012]. <http://www.pslib.cz/ke/Materiály>.
 3. KERŠLÁGER, Milan. Slajdy pro předmět „Počítačové sítě“ [online]. poslední revize 18.4.2012 [cit. 18.4.2012]. <http://www.pslib.cz/ke/Slajdy_pro_výuku#VOŠ/ITE>.

Doporučená literatura

 1. DOSTÁLEK, Libor - KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4.
 2. SATRAPA, Pavel. IPv6. 3. vyd. Praha: Neocortex, s.r.o., 2011. 407 s. ISBN 978-80-904248-4-5.
 3. PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. 446 s. ISBN 80-7226-098-7.
 4. ŠMRHA, Pavel - RUDOLF, Vladimír. Internetworking pomocí TCP/IP. 1. vyd. České Budějovice, 1997. 134 s. ISBN 80-85828-09-X.

Doprovodné texty