pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Projekt "Efektivní studium jazyků" - reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1670

Projekt vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání,
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, číslo výzvy 56 (vše o výzvě).

Projekt měl formu "šablon" zaměřených na jazykový a komunikční růst účastníků, proto dostal název "Efektivní výuka jazyků", přičemž ze 4 možných "šablon" byly využity tři:

  • Zahraniční jazykové kurzy pro učitele
  • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Bohužel výzva pokrývala celé střední a základní školství a byla časově velmi limitována (do druhé poloviny roku 2015),  to realizaci projektu značně komplikovalo (výběrová řízení, nedostatek kapacit, provoz školy, ...). Přes to ho považujeme za velmi užitečný a přínosný!

  • Zahraničních jazykových kurzů pro učitele se zúčastnilo 9 pedagogů.
  • Stínování absolvovalo 9 učitelů, a to ve 4 zemích (Bulharsko, Malta, Nizozemí, Velká Británie)
  • Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt byl realizován ve Velké Británii (zúčastnilo se 10 studentů a jeden pedagog).

Výstupy: Závěrečné zprávy ze všech zahraničních pobytů naleznete ZDE.

Od školního roku 2015/2016 je od 2. ročníku aplikována při výuce předmětů CAD systémy, Počítačová podpora výroby (CAM) a praxe (programování CNC strojů) metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. Díky tomu dochází k zefektivnění a zkvalitnění výuky, zaktivizování pozornosti žáků, rozšíření slovní zásoby v oblasti odborných technických předmětů, což napomáhá ke zlepšování samostatných projevů jak v rodném, tak v jazyce anglickém.

(1.3.2016 Radek Havlík)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz