pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Pro školní rok 2016/2017 plánuje naše škola otevření těchto oborů:

  • elektrotechnika (2 třídy, 1. ročník je pro obě zaměření stejný) po 1. ročníku dojdě k dělení na 2 zaměření
  • strojírenství (2 třídy, 1. a 2. ročník je pro obě zaměření stejný) po 2. ročníku dojdě k dělení na 2 zaměření
  • informační technologie (1 třída)
  • technické lyceum (1 třída)
    učební plány oborů

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 bude v Libereckém kraji ve stejném režimu jako vloni. Rozhodla o tom Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne ........., tedy školy zřizované Libereckým krajem se nezúčastní pilotního projektu (o pilotním projektu asi hodně uslyšíte ve sdělovacích prostředcích). Neúčast má svoje pro i proti. Přijímací zkoušky proběhnou ve dvou termínech: 1. termín - pondělí 18. 4. 2016, 2. termín úterý 19. 4. 2016.

Přihlášky ke studiu. Budou dvě (v podstatě totožné) a na obou se budou uvádět obě školy, přičemž ta s větší prioritou by měla být první (ale není to nijak závazné).
Formuláře přihlášek by měli uchazeči dostat na ZŠ (ale je možné použít tyto: "prázdná", s předvyplněnou naší školou. Přihlášky je nutno doručit do škol do 15. 3. 2016.

Příklad vyplněné přihlášky: fiktivní přihláška líc a rub ( prosíme nezapomínat vyplnit termíny zkoušky).

Kritéria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2016/2017.

Přehled počtu podaných přihlášek.

V ý s le d k y  přijímacího řízení.

Další informace k průběhu přijímacího řízení, (nahlížení do spisu, odvolání), "vzor" odvolání (najdete až po PZ).

Pokud budou k dispozici další související informace, budou prezentovány zde (nebo na "servisu").

Pro uchazeče o studium na SŠ platí stále doporučení, aby si "mapovali" možnosti vzdělávání v Libereckém kraji (ale i v jeho okolí) a navštěvovali ve školách dny otevřených dveří a ostatní aktivity, které nějak souvisí s informacemi o školách v regionu. Termín pro podání přihlášky ke studiu je do 15. 3. 2016.

(22.4.2016 Josef Šorm)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz