pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Výsledky přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2016/2017

V ý s l e d k y   přijímacího řízení (pořadí na jednotlivé obory). Vyhledávání: do nabídnutého políčka "ID"

Výsledky přijímacího řízení (dle jiného "klíče"):

Důležitá upozornění:

Oficiální výsledky byly vyhlášeny dnes (22. 4. 2016) v 0:02 (od tohoto data se počítá 10 prac. dnů pro odevzdání zápisového lístku (ZL) - poslední den pro odevzdání ZL je pátek 6. 5. 2016!)
Přijetí ke studiu je podmíněno odevzdáním ZL (viz odstavec 6 a 7, § 60a, zákona 472/2011 Sb.)

Podle správního řádu (zákon 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je možné (§ 36) vyjádření se k podkladům k rozhodnutí před jeho vydáním (do pondělí 25. 4. 2016 do 15:30 hodin).

Všechny zájemce o studium na naší škole prosíme, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve a stejně tak prosíme ty, kteří na naší škole studovat nechtějí (a byli přijati), aby nám oznámili, že nenastoupí. D Ě K U J E M E!!! (na tuto zprávu čeká řada nepřijatých - tedy těch pod čarou ;-))

Prosíme, sledujte i nadále servis, kde budou k dispozici ještě další informace (doporučení a prosby k odevzdávání ZL, "vzor" odvolání, scany, ...)

Blahopřeji všem přijatým!!!

Josef Šorm, 22. 4. 2016

 

(22.4.2016 Josef Šorm)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz