pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 29. 10. 2015 a v elektronické podobě (formát PDF) je k dispozici zde.
V listinné podobě byla odevzdána zřizovateli 30. 10. 2015 (ve stejném provedení je k dispozici na sekretariátě ve škole).

V případě jakýchkoliv připomínek pište na sekretariat@pslib.cz.
 
Je vypracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb. (§7) a pokynů pro zpracování vydaných OŠMTS LK pro školní rok 2014/15.

Tabulky požadované v pokynech (pro souhrnné zpracování LK) jsou zde.

Josef Šorm
1. 11. 2015

(4.11.2015 Josef Šorm)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz