pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Informace k maturitě MZ 2016

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2016

 

Stránka bude stále aktualizována. Zprávy novější budou nahoře (budou "odsouvat" ty starší ;-))

 

17.082016 - Na sekretariátě školy, jsou připraveny k vyzvednutí pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Prosím vyzvedněte si je co nejdříve.

13.07.2016 - Praktické zkoušky z odborných předmětů (MZ 2016 podzim) budou probíhat 12. 9. 2016 od 8:00 hod. Ústní zkoušky (MZ 2016 podzim) budou probíhat 16. 9. 2016 - dle rozpisu.

13.07.2016 - Rozpisy ústní části MZ2016 podzim pro všechny třídy naleznete ZDE. O případných změnách budete informováni.

28.06.2016 - Od 28.6.2016 do 7.7.2016 je potřeba, abyste se zastavili na sekretariátě školy a oproti podpisu si vyzvedli výpis přihlášek k podzimnímu termínu MZ. Termín je, dle zákona, nutno dodržet. Pro výpis z přihlášek se maturanti opět musí zastavit osobně a podepsat jeho převzetí. Upozorňuji, že v uvedeném termínu jsou státní svátky a od 1.7. je sekretariát v "prázdninovém režimu" (omezená prac. doba).

17.06.2016 - Na sekretariátě školy jsou připraveny přihlášky k podzimnímu termínu MZ. Všichni, kdo se ho chtějí zúčastnit, dojdou osobně přihlášku podepsat (do 17. 6. 2016). Ti, co maturují ČJ-Ú, donesou zároveň seznam četby, který si nechají zkontrolovat vyučujícím ČJ (označení MZ 2016 podzim). Výpisy z přihlášek budou na sekretariátě školy připraveny mezi 30. 6. a 7. 7., přesný termín bude upřesněn. Pro výpis z přihlášek se maturanti opět musí zastavit osobně a podepsat jeho převzetí.

 

10.06.2016 - Na sekretariátě školy jsou připraveny přihlášky k podzimnímu termínu MZ. Všichni, kdo se ho chtějí zúčastnit, dojdou osobně přihlášku podepsat (do 17. 6. 2016). Ti, co maturují ČJ-Ú, donesou zároveň seznam četby, který si nechají zkontrolovat vyučujícím ČJ (označení MZ 2016 podzim). Výpisy z přihlášek budou na sekretariátě školy připraveny mezi 30. 6. a 7. 7., přesný termín bude upřesněn. Pro výpis z přihlášek se maturanti opět musí zastavit osobně a podepsat jeho převzetí.

 

08.06.2016 - Přehled důležitých termínů pro podzimní termín MZ2016:

 

 • 13. 6. 2016 Nejzazší termín pro vypořádání omluv žáků z jarního zkušebního období.
 • 15. 6. 2016 Nejzazší termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2016P ředitelům škol.
 • 27. 6. 2016 Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.
 • 28. 6. 2016 Termín, ve kterém budou školy moci nejdříve ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko „Ukončit přihlašování“.
 • 30. 6. 2016 do 12:00 hodin Termín, ve kterém budou muset školy nejpozději ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko „Ukončit přihlašování“.
 • 7. 7. 2016 Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis z přihlášky k MZ.
 • 8. 7. 2016 Termín, ve kterém budou muset spádové školy nejpozději ukončit rozsazování žáků do učeben, tj. stisknout tlačítko „Ukončit rozsazování“.
 • 13. 7. 2016 V IS CERTIS bude zpřístupněn přehled spádových škol, na kterých budou žáci kmenových škol konat písemné zkoušky SČ MZ.
 • 15. 7. 2016 Termín, kdy Centrum školám vygeneruje XML s obsahem přihlášek žáků. Soubor bude uložen v Knihovně projektu a školy ho budou moci využít pro import dat z přihlášek žáků do svých interních informačních systémů.
 • 15. 8. 2016 Nejzazší termín pro možnost umístit na zadní stranu pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ text s instrukcemi pro žáky, kteří budou ve Vaší spádové škole zkoušky konat.
 • 15. 8. 2016 Nejzazší termín pro zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2016 ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • 16. 8. 2016 Zpřístupnění pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2016 k poskytnutí žákům.

31.05.2016 - Vážené absolventky, Vážení absolventi, maturantky, maturanti. Předání maturitních vysvědčení na liberecké radnici proběhne dle následujícího rozpisu: 

Pátek 3. 6. 2016
10:45 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - E4A
11:15 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - L4
12:00 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - S4A

Pátek 10. 6. 2016
10:00 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - E4B
10:45 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - S4B
11:30 Slavnostní předání maturitních vysvědčení - P4
Na radnici se prosím dostavte s dostatečným předstihem, pozvěte své rodiče a další příbuzné. Podmínkou pro maturanty je společenský oděv. Profesionální focení zajistí firma FOTO KVAPIL. Na fotografiích se domluví přímo s maturanty, škola do toho nikterak nezasahuje.

17.05.2016 - Slavnostního zahájení i ukončení ústní části MZ se zúčastí všichni maturanti (i repetenti) dané třídy. Slavnostní zahájení proběhne vždy v pondělí 15 minut před zahájením přípravy prvního zkoušejícího. (L4 - 8:25, S4A - 7:55, E4A - 7:55, P4 - 8:25, S4B - 7:55, E4B - 8:00) Společenský oděv NUTNÝ na všechny části - zahájení MZ, průběh MZ, ukončení MZ. Ukončení MZ proběhne po posledním zkoušení dané třídy (viz rozpis), účast všech opět NUTNÁ.
17.05.2016 - Rozpisy ústní části MZ pro všechny třídy v různých variantách zobrazení naleznete ZDE, ZDE a ZDE.  případných změnách budete informováni.
05.05.2016 - Začátky PZO jsou stanoveny na 7:45 hod. v následujících místnostech: S4A / S4B - B117; E4A - A121; E4B - B212; P4 - B206 
04.05.2016 - Rozpis písemných zkoušek (profilová zkouška) z ANJ, třída L4 - začátek zkoušky je stanoven na 9:00 hod.
03.05.2016 - Ropis praktických zkoušek z odborných předmětů tříd S4A, S4B, E4A, E4B, P4
29.04.2016 - Rozpis obhajob DMP (Upozorňuji, aby si všichni pořádně překontrolovali datum obhajob.)
29.04.2016 - Základní informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ a Žákovský průvodce maturitou (lze též nalézt na www.novamaturita.cz)
10.04.2016 - Kalendář MZ pro jarní termín 2016
11.02.2016 - Termín pro odevzdání DMP pro jarní termín 2016 je stanoven nejpozději do 15. 3. 2016 do 13:00 hod.
29.01.2016 - Předběžný rozpis termínů konání jednotlivých zkoušek pro MZ2016 jaro

06.12.2015 - Probíhá zpracování přihlášek k MZ2013 jaro
22.11.2015 - Termín pro přihlášení studentů k MZ2016 jaro je do 1. 12. 2015
20.11.2015 - Zaslání emailů opakujícím studentům o přihlašování na MZ2016 jaro
30.09.2015 - Maturitní témata pro všechny obory
30.09.2015 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.

(17.8.2016 Radek Havlík)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz