pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ v Liberci
Učební plán
Studijní obor: 78-42-M/001
Technické lyceum

Školní rok: 2008/2009
(2006/07, 2007/08)
 Předmět zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník studium
 Český jazyk CJL 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk I ANJ 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk II NEJ 2 2 2 2 8
 Matematika MAT 4 4 4 3 15
 0bčanská nauka OBN - 1 1 1 3
 Dějepis DEJ 2 2 - - 4
 Fyzika FYZ 3 3 3 2 11
 Chemie CHE 2 3 2 - 7
 Biologie BIO 2 - - - 2
 Zeměpis ZEM 2 - - - 2
 Ekonomika EKO - - - 2 2
 Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
 Technické kreslení TEK 3 - - - 3
 Deskriptivní geometrie DGE - 2 3 - 5
 Informační a komunikační technologie IKT 3/2 2/2 3/2 2/2 10/8
 CAD systémy CAD - - 2/2 2/2 4/4
 Průmyslové výtvarnictví PVY - - - 2/1 2/1
 Elektrotechnika ELE - 2 2 2 6
 Strojírenství STR - 2 2 2 6
 Technická měření TEM - - - 3/3 3/3
 Hodin celkem 31 31 32 31 125
(4.11.2008 Petr Hujer)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz