pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci
Učební plán
Studijní obor : 23-41-M/001 (3-81-6/00)
Strojírenství

Školní rok:2008/2009
(2006/07, 2007/08)
Hodin celkem   34 34 32 32 132
Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Občanská výchova OBN - 1 1 1 3
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie CHE 2 - - - 2
Základy ekologie ZEK 1 - - - 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty
Technické kreslení TEK 4/4 2 - - 6/4
Mechanika MEC 3 3 3 - 9
Stavba a provoz strojů SPS - 4/2 4/2 5/1 13/5
Strojírenská technologie STT 3 3 4/2 4/1 14/3
Kontrola a měření KOM - - 3/3 2/2 5/5
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 2/2 - - 4/4
Ekonomika EKO - - 2 2 4
Automatizace AUT - - - 2/1 2/1
Elektrotechnika ELE - 3/1 - - 3/1
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 - 9/9
Konstruování pomocí PC KPC - - 2/2 2/2 4/4
Výroba pomocí PC CAM - - - 3/3 3/3
Nepovinné předměty
Cvičení z matematiky CVM       2/2  
Provozuschopnost výr. zařízení PVZ        
(4.11.2008 Petr Hujer)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz