PCS2

Z Milan Kerslager
Verze z 10. 5. 2007, 08:13, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Založení článku)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Doprovodné texty

Rescue režim

 • záchraný režim (Fedora, RHEL, CentOS a další klony)
  • z prvního instalačního CD nebo z DVD – boot: linux rescue
  • ve škole ze sítě (jako při instalaci) – boot: f6m rescue
 • spustí se OS z RAM disku
  • minimální sada utilit
  • shell na 1. a 2. konzoli (ALT+F1, ALT+F2)
 • při startu je nabídnuto
  • spuštění sítě (jen při startu z CD/DVD)
  • připojení systému z pevného disku do adresáře /mnt/sysimage
   • je-li na disku nainstalováno více různých systémů, lze si vybrat kořenový oddíl
   • připojují se i ostatní oddíly podle /etc/fstab z vybraného kořenového oddílu
   • z mateřského systému (v RAM) se pomocí volby bind zduplikuje /dev a /selinux do stejnojmenných adresářů v připojeném kořenovém oddílu
 • po ukončení startu rescue režimu jsou k dispozici 2 virtuální konzole (viz výše)

Na níže uvedeném obrázku je znázorněna struktura adresářů po připojení systému na pevném disku do adresáře /mnt/sysimage (tj. po připojení pevného disku do struktury adresářů v RAM disku, kde je umístěn malý záchranný systém). V levém sloupci je tedy mateřský systém (umístěný v RAM disku) a v pravém sloupci je připojena struktura adresářů nacházející se na pevném disku.

/-+--bin
 +--dev
 +--etc
 +--mnt
 |  `--sysimage--bin
 +--proc    +--dev
 +--selinux   +--etc
 +--sys     +--mnt
 +--tmp     +--proc
 + ...     +--selinux
         +--sys
         +--tmp
         + ...

Aby bylo možné vstoupit do chroot prostředí, je potřeba zreplikovat adresář /dev do adresáře /mnt/sysimage/dev a adresář /selinux do adresáře /mnt/sysimage/selinux, což je provedeno automaticky níže uvedenými příkazy. Ručně je potřeba je zadat pouze v případě, že jsme vynechali automatické připojení vybrané nalezené instalace z pevného disku (viz výše).

 mount -o bind /dev /mnt/sysimage/dev
 mount -o bind /selinux /mnt/sysimage/selinux

Adresáře /proc a /sys není potřeba do chroot prostředí přenášet pomocí výše uvedených příkazů. Pokud je v chroot prostředí správně vytvořena tabulka /etc/fstab, stačí po provedení příkazu chroot /mnt/sysimage spustit buď příkaz na řádku 1 nebo použít jednotlivé příkazy z rádků 2 a 3:

 1 mount -a
 2 mount /proc
 3 mount /sys
 • chroot /mnt/sysimage
  • změna kořene do uvedeného adresáře
  • v chroot prostředí je spuštěn nový shell (standardně /bin/sh)
  • v chroot prostředí lze používat většinu příkazů dostupných v systému
  • v prostředí chroot není dovoleno používat vyšší adresáře dostupné v mateřském systému
  • používá se i jako bezpečnostní opatření (např. u DNS serveru bind)
  • z chroot "vězení" může root snadno uniknout, obyčejní uživatelé spíše ne
  • ukončení příkazem exit, který ukončí nový shell a vrátíme se do původního shellu bez chroot prostředí
 • chroot /mnt/sysimage příkaz
  • spustí uvedený příkaz v prostředí chroot
  • příkazem může být i jiný shell, např. /bin/ash.static (je-li na disku nainstalován)
  • používá se v případě, že dynamicky slinkovaný implicitní shell nefunguje (např. poškozené dynamické knhovny)
  • dynamické knihovny se můžeme pokusit opravit příkazem ldconfig
 • ldconfig
  • registrace dynamických knihoven pro dynamický zavaděč (ld.so)
  • opraví symbolické linky na knihovny
  • řídí se podle /etc/ld.so.conf, resp. souborů v adresáři /etc/ld.so.conf.d/
  • vytvoří novou cache (/etc/ld.so.cache)
 • fdisk
  • slouží k manipulaci s oddíly
  • seznam oddílů, které jádro vidí, lze zobrazit příkazem: cat /proc/partitions
  • fdisk -l /dev/hda – výpis struktury oddílů
  • fdisk /dev/hda – interaktiví prostředí pro práci s oddíly