Otázky z PRG 2016 - V3 léto

Z Milan Kerslager
Verze z 8. 4. 2016, 18:04, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Programování: +otázky)
Přejít na: navigace, hledání

Otázky jsou určeny pro závěrečnou zkoušku třídy V3 z předmětu PRG (Programování) ve školním roce 2015/2016. Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Pracovní verze je na Google Drive.

Programování

  1. Algoritmus (st, ke)
  2. Proměnné a regulární výrazy (st, ke)
  3. Datové typy, operátory (st, ke)
  4. Pole, seznam (st, ke)
  5. Podprogramy (st, ke)
  6. Řídicí struktury (st, ke)
  7. Objektově orientované programování (st, ke)
  8. Práce se soubory
  9. Programování (st, ke)