Otázky z PRG 2016 - V3 léto: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
(Založení stránky)
 
(Programování: +otázky)
Řádka 4: Řádka 4:
  
 
== Programování ==
 
== Programování ==
#
+
# Algoritmus (st, ke)
 +
#* [[csw:Algoritmus|algoritmus]], [[csw:Strukturované programování|strukturované programování]], [[csw:Vývojový diagram|vývojový diagram]], [[csw:Zdrojový kód|zdrojový kód]]
 +
#* [[csw:Asymptotická složitost|složitost algoritmů]], [[csw:Řadicí algoritmus|řadící algoritmy]] (a jiné zajímavé), [[csw:Rekurze (programování)|rekurze]]
 +
# Proměnné a regulární výrazy (st, ke)
 +
#* princip používání [[csw:Proměnná (programování)|proměnných]], [[csw:Konstanta (programování)|konstanty]], [[csw:Deklarace (programování)|deklarace]]
 +
#* [[enw:Scope (computer science)|rozsah platnosti proměnných]], [[csw:Globální proměnná|globální]], [[csw:Lokální proměnná|lokální]] a [[csw:Statická proměnná|statické proměnné]]
 +
#* [[csw:Výraz (programování)|výrazy]] a jejich vyhodnocování, [[csw:Regulární výraz|regulární výrazy]]
 +
# Datové typy, operátory (st, ke)
 +
#* [[csw:Datový typ|datové typy]] ([[csw:Boolean|boolean]], [[enw:Integer (computer science)|integer]], [[csw:Pohyblivá řádová čárka|real]], [[csw:Znak (počítače)|char]], [[csw:Textový řetězec|string]], [[csw:Ukazatel (programování)|ukazatel]], [[csw:Výčtový typ|výčtový typ]])
 +
#* [[csw:Znaková sada|kódování znaků]] ([[csw:ASCII|ASCII]], [[enw:Unicode|UTF]])
 +
#* [[csw:Operátor (programování)|operátory]] a jejich priorita
 +
# Pole, seznam (st, ke)
 +
#* [[csw:Pole (datová struktura)|pole]] jedno- a vícerozměrné, [[csw:Lineární seznam|lineární seznam]], [[csw:Kolekce (abstraktní datový typ)|kolekce]] (seznam, [[enw:Set (abstract data type)|množina]])
 +
#* [[enw:Data structure|datová struktura]]
 +
# Podprogramy (st, ke)
 +
#* varianty [[csw:Podprogram|podprogramů]] (funkce, procedury)
 +
#* [[csw:Parametr funkce|parametry funkce]], [[enw:Return statement|návratové hodnota]]
 +
#* [[csw:Výjimka (programování)|výjimky]] a jejich zpracování
 +
# [[csw:Řídicí struktura|Řídicí struktury]] (st, ke)
 +
#* [[csw:Blok (programování)|blok]], příkazy [[enw:Conditional (computer programming)|if]], [[csw:Cyklus for|for]], [[csw:Cyklus while-do|while]], [[csw:Cyklus do-while|do]], [[enw:Switch statement|switch]], [[csw:Řídicí struktura|break a continue]]
 +
# [[csw:Objektově orientované programování|Objektově orientované programování]] (st, ke)
 +
#* [[csw:Třída (programování)|třída]], členská proměnná, vytvoření objektu ze třídy
 +
#* [[csw:Metoda (objektově orientované programování)|metody tříd]], [[csw:Konstruktor|konstruktor]] a [[csw:Destruktor|destruktor]]
 +
#* [[csw:Zapouzdření (objektově orientované programování)|zapouzdření]], [[csw:Dědičnost (objektově orientované programování)|dědičnost]], [[enw:Object composition|kompozice objektů]]
 +
#* [[csw:Přetížení funkce|přetížení funkce]] a [[csw:Polymorfismus (programování)|polymorfismus]], [[enw:Protocol (object-oriented programming)|rozhraní]]
 +
# Práce se soubory
 +
#* [[csw:Soubor|soubor]], založení, [[csw:Open (systémové volání)|otevření]], [[enw:Open (systémové volání)|zavření]], [[enw:unlink (Unix)|smazání]]
 +
#* ukazatel v souboru, [[csw:read (system call)|čtení]], [[csw:write (system call)|zápis]], [[csw:Zamykání souborů|zamykání souborů]]
 +
# [[csw:Programování|Programování]] (st, ke)
 +
#* [[enw:Event-driven programming|událostmi řízené programování]], využití v uživatelském rozhraní
 +
#* [[csw:Styl zápisu programu|coding style]], [[csw:Verzování|verzování]], [[enw:List of version control software|verzovací systémy]]
 +
#* [[csw:Vývojové prostředí|vývojové prostředí]], [[csw:Ladění (programování)|ladění]], [[csw:Profilování|profilování]]

Verze z 8. 4. 2016, 18:04

Otázky jsou určeny pro závěrečnou zkoušku třídy V3 z předmětu PRG (Programování) ve školním roce 2015/2016. Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Pracovní verze je na Google Drive.

Programování

  1. Algoritmus (st, ke)
  2. Proměnné a regulární výrazy (st, ke)
  3. Datové typy, operátory (st, ke)
  4. Pole, seznam (st, ke)
  5. Podprogramy (st, ke)
  6. Řídicí struktury (st, ke)
  7. Objektově orientované programování (st, ke)
  8. Práce se soubory
  9. Programování (st, ke)