Otázky z PRE 2011

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Otázky z PRE (Překladače, vyučovaný na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci) slouží jako osnova předmětu a jako otázky ke zkoušce. Odkazy do internetové encyklopedie Wikipedia nemusí správně nebo úplně popisovat dané téma, poskytují jen vodítko při samostatném studiu a jako témata pro vypracování zápočtu.

 1. Překladače a programovací jazyky
 2. Vnitřní struktura překladače
 3. Zápis programu
 4. Lexikální analýza jazyka
  • vstupní formáty, lexémy, lexikální chyby
  • syntaktické grafy, stavové diagramy automatu, rozlišení čísla a identifikátoru
  • implementace automatu, zpracování datových typů (čísla, řetězce, pole, záznamy)
 5. Syntaktická analýza
  • syntaktické chyby, derivační strom, determinismus, levá a pravá derivace
  • syntaktická analýza shora dolů a zdola nahoru, výstup syntaktické analýzy
  • otázka jednoznačnosti, množiny FIRST a FOLLOW
 6. Sémantická analýza
 7. Optimalizace
 8. Operační paměť
 9. Generování cílového kódu
 10. Rezerva

Cvičení

 1. Strojový kód, jazyk symbolických adres, nižší a vyšší programovací jazyky, ukázky
 2. Překlad programu, hlášení chyb, řízení překladu (make), správa verzí
 3. Ladění, trasování, profilování, analýza core
 4. Zápis programu, styl, strukturované programování, analýza
 5. Proměnné a jejich reprezentace, práce s pamětí
 6. Konstrukce lexikálního analyzátoru, program Lex (Flex)
 7. Syntaktická analýza jazyka, program YACC
 8. Gramatiky LL(k)
 9. Překladový automat
 10. Gramatiky LR(k)
 11. Sémantická analýza
 12. Tříadresní kód, zápis infixový, postfixový a prefixový
 13. Optimalizace
 14. Generování kódu, linker, zavaděč, dynamické knihovny

Materiály

Doporučená literatura

 • Vavrečková, Š.: Programování překladačů. Slezská univerzita Opava, 2008. 218 s. ISBN 978-80-7248-493-5.
 • Müller, K.: Programovací jazyky. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 219 s. ISBN 80-01-02458-X.
 • Nešvera, Š.: Programovací jazyky. Cvičení. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 114 s. ISBN 80-01-02522-5.
 • Melichar, B.: Překladače, skriptum. ČVUT Praha, 1989.
 • Melichar, B.: Překladače cvičení, skriptum. ČVUT Praha, 1990.