Otázky z ITE 2017 - V2 zima: Porovnání verzí

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání
(Počítačové sítě: doplnění otázky)
(-šifr)
 
Řádka 14: Řádka 14:
 
#* zabezpečení WiFi sítí (skrytí sítě, MAC control, [[csw:Wired_Equivalent_Privacy|WEP]], [[csw:Wi-Fi_Protected_Access|WPA]], [[enw:Pre-shared key|PSK]], [[csw:IEEE_802.1X|802.1X]], [[csw:RADIUS|RADIUS]])
 
#* zabezpečení WiFi sítí (skrytí sítě, MAC control, [[csw:Wired_Equivalent_Privacy|WEP]], [[csw:Wi-Fi_Protected_Access|WPA]], [[enw:Pre-shared key|PSK]], [[csw:IEEE_802.1X|802.1X]], [[csw:RADIUS|RADIUS]])
 
#* [[csw:Bluetooth|Bluetooth]], [[csw:WiMax|WiMax]]
 
#* [[csw:Bluetooth|Bluetooth]], [[csw:WiMax|WiMax]]
 
== Šifrování ==
 
# [[csw:Kryptografie|Kryptografie]]
 
#* [[csw:Historie kryptografie|historie]], [[csw:Symetrická kryptografie|symetrická]], problematika přenosu zprávy a klíče, využití
 
#* [[csw:Asymetrická kryptografie|asymetrická]] šifra, privátní klíč, veřejný klíč, [[csw:Heslová fráze|heslová fráze]], výhody
 
#* [[csw:Jednocestná funkce|jednocestná funkce]], [[csw:Bloková šifra|bloková]] a [[enw:Stream cipher|proudová šifra]], algoritmy ([[csw:RSA|RSA]], [[csw:Digital Signature Algorithm|DSA]], [[csw:ElGamal|ElGamal]])
 
# [[csw:Elektronický podpis|Elektronický podpis]]
 
#* [[csw:Kryptografická hashovací funkce|kryptografická hashovací funkce]] ([[csw:Message-Digest algorithm|MD5]], [[csw:Secure Hash Algorithm|SHA]]), [[csw:Kolize (informatika)|kolize]]
 
#* vytvoření elektronického podpisu, ověření elektronického podpisu
 
#* [[csw:PKI|PKI]], přenos důvěry, [[csw:Síť důvěry|sítě důvěry]], [[csw:Setkání s podepisováním klíčů|setkání s podepisováním klíčů]]
 
# Šifrování na webových stránkách
 
#* šifrování [[csw:HTTPS|HTTPS]], [[csw:Secure Sockets Layer|SSL]]/[[csw:Transport Layer Security|TLS]], [[csw:Server Name Indication|SNI]]
 
#* [[csw:Digitální certifikát|digitální certifikát]], [[csw:Certifikační autorita|certifikační autorita]], [[csw:Certifikát podepsaný sám sebou|self-signed certifikát]]
 
#* úložiště certifikátů + jeho využití a správa, revokace certifikátu, [[csw:Revokační seznam|CRL]]
 
# Počítačová bezpečnost
 
#* útok [[csw:Man in the middle|Man in the middle]], [[csw:Útok hrubou silou|útok hrubou silou]], [[enw:Dictionary attack|slovníkový útok]], [[csw:Denial of Service|DoS]], [[csw:Sociální inženýrství (bezpečnost)|sociální inženýrství]]
 
#* [[csw:Generátor pseudonáhodných čísel|generátor pseudonáhodných čísel]], [[csw:Entropie|entropie]]
 
#* využití: [[csw:Secure Shell|SSH]] (ověřování pomocí klíčů), [[csw:Virtuální privátní síť|VPN]], [[csw:IPsec|IPsec]], [[csw:GNU Privacy Guard|gpg]], podepisování souborů, e-mailů
 
  
 
[[Kategorie:Otázky|7]]
 
[[Kategorie:Otázky|7]]

Aktuální verze z 5. 1. 2017, 11:30

Otázky jsou určeny pro klasifikovaný zápočet třídy V2 z předmětu ITE (Internetové technologie) v zimním semestru ve školním roce 2016/2017 (tématem jsou počítačové sítě). Stránka bude během semestru upravována, aby rozsah otázek odpovídal probranému učivu. Odkazované články ve Wikipedii nemusí být přesné a úplné, avšak je vhodné je rozšiřovat v rámci zápočtu z článku na Wikipedii. Podpůrné materiály, slajdy i fotografie tabulí naleznete na stránce Výuka.

Počítačové sítě

  1. Internet a WWW
  2. Spojování IP sítí
  3. Bezdrátové sítě