ITE

Z Milan Kerslager
Verze z 12. 5. 2007, 19:02, kterou vytvořil Milan.Kerslager (diskuse | příspěvky) (Založení článku)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Předmět Počítačové sítě seznamuje studenty se základy počítačových sítí, Internetem a souvisejícími technologiemi, jako je rodina protokolů TCP/IP, lokální sítě LAN, Ethernet atd.

Požadavky na zakončení přemětu

Předmět je v zimním i letním semetru 2. ročníku VOŠ zakončen zápočtem a zkouškou. Pro udělení zápočtu je nutnou podmínkou vypracování semestrálního projektu nebo příspěvku do internetové encyklopedie Wikipedie podle podmínek sepsaných v [informacích].

Přednášky

Přednášky připravují teoretický základ pro témata probíraná ve cvičení (viz níže).

Cvičení

Materiály

  1. KERŠLÁGER, Milan. Materiály ke studiu [online]. c2006, poslední revize 20.1.2003 [cit. 20.1.2003]. <http://www.pslib.cz/ke/Materiály>.

Doporučená literatura

  1. DOSTÁLEK, Libor - KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4.
  2. SATRAPA, Pavel. IPv6. 1. vyd. Praha: Neocortex, s.r.o., 2002. 238 s. ISBN 80-86330-10-9.
  3. PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. 446 s. ISBN 80-7226-098-7.
  4. ŠMRHA, Pavel - RUDOLF, Vladimír. Internetworking pomocí TCP/IP. 1. vyd. České Budějovice, 1997. 134 s. ISBN 80-85828-09-X.

Doprovodné texty