Wireshark

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Wireshark je nástroj na monitorování síťového provozu. K dispozici je grafické rozhraní a příkazový řádek. Dále se budeme věnovat jen příkazovému řádku.

Online sledování

tshark -n -i eth0 host www.pslib.cz

Ve výstupu jsou vidět jednotlivé datagramy (výstup je zkrácen):

0.000000   10.1.0.102 -> 195.113.159.18 HTTP GET /ke HTTP/1.1
1.102601 195.113.159.18 -> 10.1.0.102   TCP 80 > 4628 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
1.102785   10.1.0.102 -> 195.113.159.18 TCP [TCP Dup ACK 1#1] 4628 > 80 [ACK] Seq=494 Ack=1 Win=65535 Len=0

Detailní výpis:

tshark -n -i eth0 host www.pslib.cz -V

Chceme-li vypsat pouze HTTP requesty (žádosti o stránky), použijeme:

tshark -n -i eth0 host www.pslib.cz -R http.request.uri

Ovlivnění vypisovaných informací:

tshark -n -i eth0 host www.pslib.cz -R http.request.uri -T fields -e http.request.uri
tshark -n -i eth0 host www.pslib.cz -R http.request.uri -T fields -E separator=/s \
  -e frame.time -e ip.src -e http.request.method -e http.request.uri

Externí odkazy