Webmail

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Webmail je pojem pro klienta pro čtení pošty za pomoci WWW prohlížeče (obvyklý způsob pro veřejné služby elektronické počty). V Red Hat Linuxu verze 8.0 je k dispozici program SquirrelMail, který je naprogramován v jazyce PHP. Pro jeho správnou fukci jsou potřeba též balíčky pro podporu IMAP a PHP.

$ yum install squirrelmail httpd php php-imap

Po instalaci je nutné restartovat WWW server Apache, aby se načetla konfigurace pro SquirrelMail (soubor /etc/httpd/conf.d/squirrelmail.conf) a aktivovalo PHP.

$ /etc/init.d/httpd restart

Dále je třeba spustit IMAP, což znamená spustit démona dovecot, viz Konfigurace POP3 a IMAP.

Správnou funkci ověříme vstupem na WWW stránku http://server.test.cz/webmail/