WWW server, PHP

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

WWW server Apache najdete v balíčku httpd (dříve se balíček jmenoval apache a název byl změněn proto, aby odpovídaĺ názvu, které používá Apache Software Foundation, viz http://www.apache.org). Konfigurační soubory jsou uloženy v adresáři /etc/httpd. Hlavním konfiguračním souborem serveru je soubor /etc/httpd/conf/httpd.conf. Aplikace, které potřebují změnit nastavení WWW serveru, ukládají svoje konfigurační soubory do adresáře /etc/httpd/conf.d. Všechny soubory v tomto adresáři WWW server Apache při svém startu (nebo reloadu) načte (konfiguraci upravuje např. SquirrelMail nebo OpenWebMail, ale i jiné programy, které tak třeba přesměrují požadavky pomocí aliasů do jiného adresáře).

Následující příkazy restartují WWW server a zajistí automatické spouštění WWW serveru po startu systému:

$ /etc/init.d/httpd restart
$ chkconfig httpd on

Hlavní strom WWW serveru najdete v adresáři /var/www/html. Do něj můžete umístit soubory a adresáře, které chcete vystavit. Aby je démon WWW serveru mohl číst, musí mít do nich uživatel apache přístup (nejlépe pomocí oprávnění pro ostatní, aby soubory démon sám o sobě nemohl změnit nebo smazat).

Domácí stránky uživatelů

Chcetel-li umožnit lokálním uživatelům vystavovat svoje vlastní stránky, je potřeba to v hlavním konfiguračním souboru WWW serveru Apache povolit. Najděte řádek obsahující UserDir disable a změňte ho spolu s následujícími řádky tak, aby odpovídal alespoň následujícímu vzroru:

<IfModule mod_userdir.c>
   UserDir disable
</IfModule>
<Directory /home/*/public_html>
   AllowOverride All
   Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
   Order deny,allow
   Deny from all
</Directory>

PHP

Požadujete-li rozšíření o podporu jazyku PHP, nainstalujte si balíček php a restartujte WWW server. Rozšíření jazyka PHP o další moduly je možné prostou instalací dalších balíčků (např. php-imap, php-mysql, php-pgsql apod.). Konfigurace PHP je umístěna v souboru /etc/php.ini. Doplňující balíčky ho modifikují tak, abyste nemuseli po instalaci balíčku nic dělat. Stačí jen restartovat (nebo reloadnout) WWW server.