PCS1

Z Milan Kerslager
(přesměrováno z TEP)
Přejít na: navigace, hledání

Předmět Počítačové systémy (dříve Technika počítačů) seznamuje v prvním ročníku studenty s počítačem jako nástrojem. Hlavním cílem je seznámit studenty s hardwarem počítačů a principy jeho chodu a jeho využívání. Zahrnuje podrobnosti o vlastním počítači (základní deska, CPU, sběrnice, operační paměť, grafický subsystém, systémové hodiny, napájecí zdroj, řadič diskových jednotek, atd.), ale i periferních zařízení (klávesnice, myš, tiskárny, displeje, scannery, plottery, multimediální prostředky). Student bude po absolvování předmětu schopen (spolu s vědomostmi získanými v detailněji zaměřených předmětech) pohlížet na počítač jako na komplexní nástroj postavený na jednoduchých technických principech.

Průběh výuky

Předmět je v zimním semestru 1. ročníku VOŠ vyučován 16 týdnů (2+2 hodiny týdně) a je zakončen zkouškou. V letním semestru je vyučován 16 týdnů (2+2 týdně) a je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutnou podmínkou vypracování semestrálního projektu nebo příspěvku do internetové encyklopedie Wikipedie podle podmínek sepsaných v podrobnějších informacích. Zkouška je z připravených otázek. V průběhu výuky budou zadávány průběžné testy.

Osnova

 1. Operační systém Windows (16 hodin)
  • charakteristika, vývoj, správa, využití systému
 2. Operační systém Unix (16 hodin)
  • charakteristika, vývoj, správa
 3. Práce s operačním systémem Linux (32 hodin)
  • příkazový řádek, dokumentace, základní příkazy, využití systému
 4. Počítač IBM PC kompatibilní (8 hodin)
  • vývoj, BIOS, klony, nastavení
 5. Stavba PC (8 hodin)
  • architektura, platforma, schéma, základní komponenty
 6. Mikroprocesory, sběrnice (12 hodin)
  • vývoj, typy, procesory pro PC, adresace paměti (PAE)
 7. Ukládání a zálohování dat (8 hodin)
  • řadiče, datová média, adresace dat, oddíly
 8. Vstupní a výstupní zařízení (16 hodin)
  • klávesnice, myš, tiskárna
 9. Zobrazování dat (12 hodin)
  • monitor, grafická karta, akcelerace

Přednášky vycházejí z osnovy předmětu, kterou podrobněji rozepisují otázky ke zkoušce. Přednášky připravují teoretický základ pro témata probíraná ve cvičení. Výše sepsaná osnova je vzorem pro metodickou komisi (Soubor:Osnova V1 TEP.odt).

Materiály

 1. KERŠLÁGER, Milan. Materiály ke studiu [online]. c2006, poslední revize 13.4.2010 [cit. 3.9.2010]. <http://www.pslib.cz/ke/materialy>.
 2. KERŠLÁGER, Milan. Slajdy pro předmět „Počítačové systémy 1“ [online]. poslední revize 18.4.2012 [cit. 18.4.2012]. <http://www.pslib.cz/ke/Slajdy_pro_výuku#VOŠ/PCS_pro_V1>.

Doporučená literatura

 1. HORÁK, Jaroslav. Hardware pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. 372 s. ISBN 80-7226-553-9.
 2. MUELLER, Scott. Osobní počítač. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 862 s. ISBN 80-7226-796-5.