Software a zákon

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Do software se obvykle zařazují nejen programy, ale i data (obrázky, zvuk, video). Převážná většina software je nějakým způsobem chráněna zákonem, avšak za různých podmínek i s různými výsledky. Navíc jsou právní úpravy v různých státech různé, což vylučuje jednotný přístup a výklad v různých zemích. Konkrétní podmínky ochrany software jsou stanoveny LICENCÍ (viz dále). Na software existují různé pohledy, avšak nelze snadno rozdělit na jednoznačné kategorie.

Rozdělení software podle poplatku za používání

Komerční

 • obvykle se spojuje se zákazem se software dále nakládat (darovat, půjčovat, analyzovat)
 • poplatek za užívání software přináší přímý zisk
  • poplatek za používání
  • poplatek za podporu (na telefonu, mailem, technik, údržba, …)
 • využívá autorského práva (tj. tvůrce je chráněn zákonem)
  • zastřešeno organizacemi (OSA v ČR, nadnárodní RIIA, MPA, …)
  • různé úrovně ochrany v různých státech
  • specificky softwarové patenty (USA)

Nekomerční

 • za software se neplatí
 • může být jen prvoplánové
  • základní verze zdarma, rozšířené možnosti za poplatek
  • software zdarma, podpora za peníze
  • software zdarma, avšak hardware za peníze (např. mobilní telefon)
 • specifický je „volně šiřitelný software“

Volně šiřitelný software

 • specifický fenomén posledních let
  • operační systém - Linux, BSD
  • aplikace – Gimp (grafika), Firefox (internetový prohlížeč), Thunderbird (email)
 • dále se dělí (open source, free software, ...)
 • obvykle kolektivní spolupráce za pomoci Internetu
 • motto: „používej zdarma, zkus nám pomoci jej vylepšit“
 • za účelem:
  • nezávislost na korporaci diktující ceny (Microsoft + Windows a Office)
  • učím se a chci dokázat, že to umím dobře (studenti informatiky)
  • získání jména a pak lepšího zaměstnání (podobně jako umělci - SuperStar, X-Faktor)
  • jen pro zábavu (koníček), atd.

Licence

 • chrání prakticky všechen software
  • komerční – ochrana zisků z prodeje
   • zákaz kopírování, půjčování, napodobování, ...
  • nekomerční – ochrana proti komerčnímu zneužití
   • původní licenci nelze změnit
 • vstupuje v platnost nákupem, „odklepnutím“ nebo otevřením balení (v ČR sporné)
 • dnes obvykle zpracovávají právníci (komplikované, složité, těžko pochopitelné formulace)
 • některé licence může autor využít (bez poplatku za vyhotovení)
  • obvyklé u volně šiřitelného software
 • tvůrce software se obvykle zbavuje odpovědnosti (za škody nebo chyby)
  • ve fyzickém světě neobvyklé – vadný výrobek či špatnou službu lze reklamovat

Co se smí a co se nesmí

 • za komerční software se musí platit
  • i když se zkopírováním software nezmění, je to krádež (ušlý zisk)
  • i pouhé držení (např. na CD, tj. bez aktivního používání) je protizákonné i v ČR
  • zahrnuje programy, hry
 • specificky hudba a video (filmy)
  • lze vytvořit záložní kopii
  • držení protizákonné není
  • tzv. DRM (Digital Right Managment)
   • omezené používání (film lze shlédnout 1x, pouze měsíc, v jednom zařízení)
   • omezuje hlavně poctivé zákazníky (pirátské kopie je bez omezení)
   • snaha o vynucení či zajištění platby
 • přicházejí elektronické knihy
  • též DRM, ale i volně
  • očekává se podpora autorů, ale i masivnější šíření (pokles ceny?)

Softwarové pirátství

 • velmi rozšířené (Internet)
 • stoupá s klesající kupní silou lidí i firem (rozvinuté, průměrné a rozvojové země)
 • porušení licencí, zákona
 • masivně vynucováno státem za podpory různých organizací (viz výše)
 • velmi tvrdě stanovované výše škody (tj. automatická klasifikace na trestný čin)
 • zatím se zaměřuje převážně na masivní projevy (firemní prostředí, prodej na inzerát)
 • postihuje ale i běžné uživatele („sdílení na Internetu“)
 • lze i „nevědomky“ (výhodný nákup CD, DVD v tržnici)
 • vztahuje se i na hudbu a video
 • právní důsledky i přes hranice (chráněný je i americký film)

Závěr

 • za software se platí, ale ne vždy je to nutné (existuje alternativa)
 • placený (komerční) software – pohodlnost zákazníka (ale i omezení)
 • pozor na protiprávní jednání (sdílení, kopírování)
 • v ČR není právo tak přísné, avšak nelze bagatelizovat
 • komplikované vazby státu a soukromých organizací
  • stát vybírá „daň“, předá ji soukromé organizaci a ta bez jakékoliv kontroly rozdělí
  • sazby „daní“ otázkou lobování firem u vlády a poslanců
  • svět obrovských peněz
   • poplatky za hraní hudby na veřejnosti
   • „výpalné“ z každého prodaného CD, DVD, flash, pevný disk
   • ale i platba za rádio a televizi
 • pronájem software (účetnictví)
 • budoucnost pravděpodobně ve službách, ne přímo v kupování software
 • zejména ve firmě pozor na legálnost, instalování software nejasného původu