Registry ve Windows

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Registry ve Windows slouží k ukládání konfigurace programů i samotného systému.

Spuštění programů po startu systému

Spuštění programů po přihlášení uživatele

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Automatické spuštění

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveAutoRun
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveAutoRun

Typ REG_DWORD, hodnota 0x0 až 0x3FFFFFF (podle bitů), implicitně 0x0. Nejnižší bit (úplně vlevo) reprezentuje jednotku A, 26. bit zleva je jednotka Z. Bit nastavený na 1 vypíná automatické spuštění.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun
Hodnota klíče
01h Neznámý typ jednotky
02h Jednotka bez kořenového adresáře
04h Odebratelné jednotky
08h Zabudované jednotky
10h Síťové jednotky
20h CD-ROM
40h RAM disk
80h nespecifikované typy zařízení
FFh zakázat na všech jednotkách