Raspberry Pi: Apache

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Nainstalujeme server Apache:

sudo apt install apache2

Po instalaci je Apache automaticky spuštěn, takže je možné se podívat pomocí prohlížeče Chromium na uvítací stránku (do adresního řádku zapište: localhost nebo 127.0.0.1 a měli byste vidět zhruba toto:

TODO

Zkontrolujeme stav démona Apache:

sudo systemctl status apache2

Výstup bude vypadat asi takto:

TODO

Apache zapisuje logy do adresáře /var/log/apache2, kde nalezneme soubory access.log a error.log. Do prvního jsou zapisovány přístupy klientů, do druhého se zapisují chyby (např. když požadovaný soubor chybí). Průběžný výpis souboru lze na terminálu sledovat pomocí příkazu:

tail -f /var/log/apache2/access.log

Výstup lze přerušit stisknutím CTRL+c (jinak čeká a vypisuje řádky tak, jak je Apache do logu zapisuje). Lze vypisovat oba soubory najednou:

tail -f /var/log/apache2/access.log /var/log/apache2/error.log