RPM-repository

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Pro použití na serverech si připravuji balíčky, které vylepšují nebo rozšiřují základní distribuci Red Hat Enterprise Linux (RHEL) nebo její klony (CentOS, Linux Scientific Linux atd). Balíčky najdete na níže uvedených adresách, synchronizace probíhá automaticky:

Na výše uvedených adresách najdete adresářovou strukturu. První úroveň označuje verzi distribuce, pro kterou jsou balíčky určeny (RHEL-3, RHEL-4). Uvnitř pak je alespoň adresář stable, který obsahuje balíčky určené k běžnému nasazení. Adresáře testing obsahují testovací verze balíčků, které nejsou z různých důvodů přímo v adresáři stable (u Samby např. z důvodu větší změny v konfiguračním souboru).

Repozitáře jsou veřejně k dizpozici a obsahují i zdrojové balíčky (soubory *.src.rpm), pomocí kterých si můžete vytvořit modifikované verze balíčků. Metadata (v adresáři repodata) jsou vygenerována příkazem createrepo, aby bylo pro automatické instalace možné použít nástroj yum (nebo jeho nadstavby).

Konfigurace repozitáře

Pokud chcete instalovat balíčky z repozitáře automaticky (pomocí nástroje yum a jeho nadstaveb, jako je yumex atp.), je potřeba nainstalovat jeden z níže uvedených balíčků nebo přidat konfiguraci ručně.

Zjištění verze

Verzi vašeho systému můžete zjistit vypsáním souboru /etc/redhat-release. V uvedeném příkladu se jedná o RHEL 5:

$ cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.1 (Tikanga)

Přesnější informaci lze získat z čísla verze balíčku redhat-release (resp. centos-release, funkční bude jen jedna z uvedených variant):

$ rpm -q redhat-release
redhat-release-5Server-5.2.0.4

V tomto případě provozujeme Red Hat Enterprise Linux Server verze 5Server.

$ rpm -q centos-release
centos-release-5-2.el5.centos

V tomto případě provozujeme CentOS verze 5.

Automatická konfigurace pro RHEL 5

Pro RHEL 5 je pro plnou funkčnost potřeba současně používat repozitář EPEL. Nainstalujte si balíček, který přidá do systému soubor /etc/yum.repos.d/milankerslager.repo s definicí repozitáře:

rpm -Uvh ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/RHEL-5/stable/yumconf-ker-5-2.ker.rhel5.noarch.rpm

Dále přidejte repozitář EPEL podle návodu na stránce http://fedoraproject.org/wiki/EPEL/FAQ#How_can_I_install_the_packages_from_the_EPEL_software_repository.3F

Automatická konfigurace pro RHEL 4

Nainstalujte si balíček:

rpm -Uvh ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/RHEL-4/stable/yumconf-ker-4-2.ker.rhel4.noarch.rpm

Balíček přidá soubor /etc/yum.repos.d/milankerslager.repo, který obsahuje odkaz na repozitář.

Automatická konfigurace pro RHEL 3

Nainstalujte si balíček:

rpm -Uvh http://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/RHEL-3/stable/yum-2.0.8-2.1.ker.rhel3.noarch.rpm

Soubor /etc/yum.conf bude pak obsahovat sekci s přidaným repozitářem:

[ker]
name=Milan Kerslager RPM Repository for CentOS Linux $releasever
baseurl=ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/RHEL-3/stable/
    ftp://ftp.vslib.cz/pub/local/milan.kerslager/RHEL-3/stable/
    ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/people/milan_kerslager/RHEL-3/stable/
gpgcheck=1

Ruční konfigurace pro RHEL 5

Pokud byste si chtěli nastavit repozitář ručně, vytvořte si soubor /etc/yum.repos.d/milankerslager.repo, který bude obsahovat:

[ker]
name=Milan Kerslager RPM Repository for Enterprise Linux 5
baseurl=ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/RHEL-5/stable/
    ftp://ftp.vslib.cz/pub/local/milan.kerslager/RHEL-5/stable/
    ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/people/milan_kerslager/RHEL-5/stable/
gpgkey=ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/Milan.Kerslager-GPG-KEY-0x46B66BCA.asc
gpgcheck=1
enabled=1

Ruční konfigurace pro RHEL 4

Pokud byste si chtěli nastavit repozitář ručně, vytvořte si soubor /etc/yum.repos.d/milankerslager.repo, který bude obsahovat:

[ker]
name=Milan Kerslager RPM Repository for Enterprise Linux 4
baseurl=ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/RHEL-4/stable/
    ftp://ftp.vslib.cz/pub/local/milan.kerslager/RHEL-4/stable/
    ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/people/milan_kerslager/RHEL-4/stable/
gpgkey=ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/Milan.Kerslager-GPG-KEY-0x46B66BCA.asc
gpgcheck=1
enabled=1

Digitální podpisy

Všechny balíčky jsou digitálně podepsány, abyste si mohli ověřit jejich původ. Aby nástroj yum mohl kontrolovat digitální podpis automaticky, je potřeba ho naimportovat do RPM databáze pomocí příkazu:

rpm --import ftp://ftp.pslib.cz/pub/users/Milan.Kerslager/Milan.Kerslager-GPG-KEY-0x46B66BCA.asc

Správa klíčů v RPM repozitáři

Digitální klíče, které jsou uloženy v RPM databázi, se tváří jako nainstalované balíčky. Proto je můžete kontrolovat, mazat i přidávat pomocí příkazu rpm:

rpm -q gpg-pubkey | sort

Podrobnější informace o klíčích lze získat pomocí přepínače -i příkazem:

rpm -qi gpg-pubkey

Případné duplicit nejsou na závadu, protože se v RPM databázi liší číslem vydání (release). Číslo verze (version) obsahuje identifikátor klíče. Pokud byste chtěli všechny klíče vymazat (a znovu je pak vložit), použijte příkaz:

rpm -e gpg-pubkey --allmatches

Další repozitáře pro RHEL