Přebírání parametrů z příkazového řádku v jazyce C

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Při spouštění programů na příkazovém řádku můžeme jejich chování změnit pomocí přepínačů a určit, se kterými soubory budou pracovat pomocí parametrů.

Ukázka chování přepínačů

Například program ls mění své chování při zadání přepínačů -a a -l. V příkladu je tučně vyznačen vstup od uživatele. Všimněte si, že přepínače lze seskupovat:

[huzva@pluto ~]$ ls
soubor1.txt soubor2.txt soubor3
[huzva@pluto ~]$ ls -a
. .. .skryty-soubor1 .skryty-soubor2.txt soubor1.txt soubor2.txt soubor3
$ ls -l
celkem 24
-rw-rw-r-- 1 ke ke  6 úno 22 17:52 soubor1.txt
-rw-rw-r-- 1 ke ke 21 úno 22 17:53 soubor2.txt
-rw-rw-r-- 1 ke ke 781 úno 22 17:53 soubor3
[huzva@pluto ~]$ ls -l -a
celkem 56
drwxrwxr-x  2 ke ke 4096 úno 22 17:53 .
drwx--x---+ 46 ke ke 4096 úno 22 17:53 ..
-rw-rw-r--  1 ke ke 336 úno 22 17:53 .skryty-soubor1
-rw-rw-r--  1 ke ke  12 úno 22 17:53 .skryty-soubor2.txt
-rw-rw-r--  1 ke ke  6 úno 22 17:52 soubor1.txt
-rw-rw-r--  1 ke ke  21 úno 22 17:53 soubor2.txt
-rw-rw-r--  1 ke ke 781 úno 22 17:53 soubor3
[huzva@pluto ~]$ ls -la
celkem 56
drwxrwxr-x  2 ke ke 4096 úno 22 17:53 .
drwx--x---+ 46 ke ke 4096 úno 22 17:53 ..
-rw-rw-r--  1 ke ke 336 úno 22 17:53 .skryty-soubor1
-rw-rw-r--  1 ke ke  12 úno 22 17:53 .skryty-soubor2.txt
-rw-rw-r--  1 ke ke  6 úno 22 17:52 soubor1.txt
-rw-rw-r--  1 ke ke  21 úno 22 17:53 soubor2.txt
-rw-rw-r--  1 ke ke 781 úno 22 17:53 soubor3

Příklad užití funkce getopt()

Níže uvedený příklad používá funkci getopt() ke zpracování přepínačů. Krátké (jednopísmenné) přepínače se mohou seskupovat, mít parametry a nebo být promíchány s vlastními parametry. Proto je pro jejich zpracování knihovní funkce vhodnější.

Pomocí prvních dvou parametrů přebírá funkce getopt počet parametrů a ukazatel na pole s řetězci tvořícími příkazový řádek. Třetím parametrem je definice přepínačů:

 • pokud je za písmenem přepínače dvojtečka, musí mít přepínač ještě parametr
 • při dvou dvojtečkách je parametr u přepínače volitelný

Parametr přepínače je přístupný pomocí ukazatele optarg

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main (int argc, char **argv)
{
 int c;
 while ((c = getopt(argc, argv, "ab:")) != -1) {
  switch (c) {
   case 'a':
    printf("Na radku byla volba: a\n");
    break;
   case 'b':
    printf("Na radku byla volba: b, s parametrem: %s\n", optarg);
    break;
   case '?':
    printf("Neznama volba: %c\n", optopt);
    return 1;
   default:
    abort();
  }
 }
 return 0;
}

Pro zpracování přepínačů, které mohou být i v dlouhé podobě (například u příkazu ls by to bylo možné použít --long místo -l) je potřeba použít funkci getopt_long().

Cvičení

Příklad 1
Napište program, který zpracovává krátké i dlouhé volby.