Otázky z OSU 2011

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Otázky z OSU (Operační systém Unix, vyučovaný na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci) slouží jako osnova předmětu a jako otázky ke zkoušce. Odkazy do internetové encyklopedie Wikipedia nemusí správně nebo úplně popisovat dané téma, poskytují jen vodítko při samostatném studiu a jako témata pro vypracování zápočtu.

Přednášky

 1. Úvod do Unixu
 2. Současné unixové systémy
 3. Uživatelské rozhraní
 4. Uživatelé a skupiny
 5. Přístupová oprávnění
 6. Soubory a adresáře
 7. Deskriptory a proudy
 8. Systém souborů
 9. Jádro systému
 10. Procesy
 11. Správa procesů
 12. Komunikace mezi procesy
 13. Síťový subsystém
 14. Grafický subsystém

Cvičení

 1. Textové prostředí
 2. Grafické prostředí
  • popis prostředí X Window system, X.org (window manager, GNOME, KDE, Xfce, ...)
  • aplikace v GUI (Firefox, OpenOffice, editor, správce souborů, domácí adresář, ...)
  • prostřední tlačítko myši, cut&paste, virtuální pracovní plochy
  • terminál v GUI, ssh, proměnná DISPLAY, tunelování X session, VNC
 3. Příkazový řádek
  • ovládání příkazové řádky (TAB, šipky, historie)
  • ovládání terminálu (CTRL+c, q, s, z, a, e, d, w, h, j, k, l, p, n, ...)
  • formát příkazu, speciální znaky: " ' ; \ $ & ! * ? () {} [] < > ~
 4. Uživatelské nástroje
  • komunikace (write, talk, mesg, mutt)
  • zálohování (tar, gzip, bzip2)
  • telnet, ssh, ftp (lftp), scp (WinSCP)
 5. Shell BASH
  • zpracování příkazového řádku, přesměrování vstupu a výstupu, here document
  • konfigurační soubory shellu, aliasy, proměnné shellu
 6. Správa souborů a adresářů
 7. Textové editory
  • editor mcedit, joe, nano
 8. Textový editor vim
 9. Práce se soubory
  • nástroje pro práci s textovými soubory, filtry, regulární výrazy
  • roury (kolony), vložené příkazy
 10. Oprávnění v Unixu
  • výpis, nastavení, ACL
  • umask, speciální oprávnění
 11. Procesy
  • výpis procesů, signály
  • procesy na popředí a na pozadí, jejich správa (&, fg, bg, jobs, nohup)
  • plánování úloh (cron, at)
 12. Programování v shellu
  • základní programové konstrukce (if, for, while, ...), funkce
  • práce s proměnnými, zpracování parametrů z příkazového řádku, návratový kód
 13. Nástroje pro zpracování textu
  • neinteraktivní stream editor sed
  • programovatelný filtr AWK
 14. Rezerva

Materiály

Doporučená literatura

 • Brandejs, M.: Unix - Linux - praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 1996. 341 s. ISBN 80-7169-170-4.
 • Siever, E.: Linux v kostce. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 560 s. ISBN 80-7226-227-0.