Otázky z OPS 2008

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Rozsah otázek je definitivní. Původní 4 otázky byly rozděleny na 8 otázek. Článek ve Wikipedii lze dodat až před uzavřením indexu.

Operační systémy

 1. Operační systémy - úvod
  • základní pojmy (analogový, hybridní, číslicový počítač, hardware, software)
  • Von Neumannovo a Harwardské schéma počítače, vývoj počítačů a mikroprocesorů
  • procesory Intel a kompatibilní, 64 bitový režim x86 procesorů, virtualizace, endianita
 2. Operační systémy - jádro
  • účel a funkce OS, typy jader OS, zavedení OS (FDD, HDD, CD, BootROM)
  • víceúlohové a víceuživatelské systémy, multiprocesory, multipočítače, clustery
 3. Hardwarové prostředky využívané počítačem
  • vstupně výstupní (I/O) zařízení v PC (IN, OUT, mapování do paměti, DMA, bus master)
  • význam a typy přerušení, obsluha přerušení, privilegované instrukce, časovač
 4. Systémy souborů v OS
  • účel systému souborů, FAT, NTFS, žurnálování, kvóty
  • struktura systému souborů ext3, i-uzly, uchovávané časy, linky, vlastnictví souboru
 5. Unix - úvod
  • charakteristika, vývoj Unixu (vznik, hlavní větve, POSIX)
  • manuálové stránky, info a ostatní dokumentace
  • uživatelé, skupiny, systém práv, umask, speciální oprávnění
 6. Unix - terminál
  • znakový terminál, telnet, ssh, PuTTY
  • shell a jeho inicializační soubory
  • symetrická a asymetrická šifra, využití při přihlašování
 7. Unix - shell a práce se základními příkazy
  • správa souborů a adresářů
  • práce se soubory, příkazy Unixu, roury (spojování příkazů do kolon)
 8. Unix - zpracování příkazového řádku
  • žolíkové znaky, speciální znaky, historie, aliasy
  • standardní vstupy a výstupy, přesměrování, here document
  • programování v shellu BASH (proměnné, skripty, funkce, předávání parametrů)