Nástroj yum

Z Milan Kerslager
Přejít na: navigace, hledání

Nástroj yum slouží pro instalaci balíčků včetně vyřešení případných závislostí a stahování balíčků ze vzdálených repozitářů.

Repozitář

Repozitář je místo, na kterém jsou umístěny balíčky, ve kterých jsou umístěny jednotlivé aplikace, které lze do Linuxu nainstalovat. Repozitář může být na DVD, ale může být dostupný i na Internetu. Součástí repozitáře jsou metadata, která stručně popisují jeho obsah. Metadata pro yum jsou vždy umístěna v podadresáři repodata.

Definice repozitáře

Repozitář je nutné v systému nadefinovat. Pro yum jsou v podobě konfiguračních souborů v adresáři /etc/yum.repos.d, například aktualizace jsou pro Fedoru definovány v souboru /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo takto (proměnné $releasever a $basearch jsou před použitím odkazu nahrazeny verzí distribuce a použitou architekturou):

[updates]
name=Fedora $releasever - $basearch - Updates
failovermethod=priority
baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/updates/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch

Distribuce obsahuje po instalaci odkazy na repozitáře, které obsahují všechny dostupné balíčky přímo od tvůrců distribuce. Pokud chcete přidat do systému další repozitář, provádí se to buď ručním doplněním definičního souboru do výše zmíněného adresáře nebo instalací speciálního balíčku. Například stránka pro Flash plugin do prohlížeče Firefox nabízí ke stažený Repozitář yum.[1] Po jeho instalaci je seznam dostupných balíčků rozšířen o balíčky, které distribuuje firma Adobe (zde tedy o balíček flash-plugin). Populárním repozitářem je RPM Fusion, který je popsán na samostatné stránce Repozitář RPM Fusion.

Běžné úkoly

Gnome-terminal s příkazem su a yum update.

V následující kapitole budou probrány základní úkony pomocí nástroje yum. Předpokládá se, že uživatel pracuje v příkazovém řádku jako správce systému (tj. uživatel root). V grafickém uživatelském prostředí je nutné spustit emulaci terminálu (ve Fedoře menu SystémSystémové nástrojeTerminál) a uvnitř se pomocí příkazu su - změnit z běžného uživatele na roota (viz obrázek vpravo).

Aktualizace systému

Aktualizace systému je provedena na základě porovnání aktuálního stavu RPM databáze (viz Správa RPM balíčků) a stavu v repozitářích. Pokud jsou v repozitářích k dispozici novější verze balíčků, jsou navrženy k aktualizaci. Při první aktualizaci je nabídnut import veřejného klíče, kterými by mělo být možné ověřit autenticitu balíčků, resp. jejich elektronického podpisu.[2] Jako uživatel root zadejte:

yum update

Příkaz yum nejprve stáhne řídící soubory z repozitářů a podle nich se rozhodne, zda je potřeba nahrát z některých nová metadata. Po zpracování metadat sdělí, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Uživatel má možnost s výzvou souhlasit (stiskem klávesy a nebo y) nebo nesouhlasit. Při vyjádření souhlasu dojde k výpočtu závislostí a ke stažení balíčků nutných pro aktualizaci. Pak je provedena zkušební transakce a je-li vše v pořádku, dojde k samotné aktualizaci (tj. instalaci balíčků a tzv. čištění, kdy jsou z již zmíněné RPM databáze odstraněny záznamy o starších aktualizací právě nahrazených balíčcích).

Hledání balíčku

Při hledání jsou prohledávány jak názvy balíčků, tak jejich popisky. Většina popisek je však aktuálně jen v angličtině. Při hledání výrazu firefox zadejte:

yum search firefox

Výstupem je seznam nalezených balíčků a jejich popis.

Hledání balíčku podle názvu

Při hledání balíčku podle názvu jsou prohledávány jak nainstalované, tak dostupné balíčky. Výsledný seznam je předložen uživateli:

yum list firefox

Při hledání lze použít hvězdičku, která zastupuje libovolnou posloupnost znaků. Zkuste například hledat firefox jen podle prvních čtyřech písmen (zpětné lomítko ruší speciální význam hvězičky pro shell, v některých shellech ho není nutné zadávat):

yum list fire\*

Instalace balíčku

Při instalaci balíčku je zadán jako parametr jeho název. Pokud balíček potřebuje ke své činnosti jiné balíčky (tzv. závislosti), jsou zahrnuty do instalace. Například pro instalaci balíčku firefox zadejte:

yum install firefox

Instalaci lze upřesnit pomocí architektury balíčku, která se doplňuje za jméno balíčku (např. firefox.i686, firefox.x86_64, createrepo.noarch).

Odinstalace balíčku

Pokud chcete balíček odinstalovat, jsou zároveň s ním odinstalovány i balíčky, které by přestaly fungovat, kdyby byl vámi požadovaný balíček ze systému odebrán. V některých případech to může vést k tomu, že systém může přestat fungovat (například pokud je odinstalován balíček glibc se základními knihovnami). Pokud vám tedy yum nabídne, že odinstaluje další balíčky, pečlivě si to rozmyslete. Odebrání firefoxu může být provedeno takto:

yum remove firefox

Práce se skupinami

TODO

Seznam příkazů pro yum

Yum očekává jako parametr příkaz v podobě slova, které určí, co se stane. Například yum update zkontroluje, zda nejsou dostupné nějaké aktualizace. Následuje seznam dostupných příkazů (yum-3.2.28-5.fc14.noarch ve Fedoře 14):

check     Zkontrolovat problémy v rpmdb
check-update  Zkontrolovat dostupné aktualizace balíčků
clean     Odstranit data ze skladiště
deplist    Zobrazit závislosti balíčku
distribution-synchronization Synchronize installed packages to the latest available versions
downgrade   Snížení verze balíčku
erase     Odstranit balíček nebo balíčky ze systému
groupinfo   Zobrazit detaily o skupině balíčků
groupinstall  Instalovat balíčky ze skupiny do systému
grouplist   Vypsat dostupné skupiny balíčků
groupremove  Odstranit balíčky ze skupiny ze systému
help      Zobrazit užitečnou nápovědu
history    Zobrazit nebo používat transakční historii
info      Zobrazit detaily o balíčku nebo skupině balíčků
install    Instalovat balíček nebo balíčky do vašeho systému
list      Vypsat balíček nebo skupiny balíčků
localinstall  Instalovat lokální RPM
makecache   Vygenerovat skladiště metadat
provides    Nalézt balíček, který poskytuje danou hodnotu
reinstall   Reinstalace balíčku
repolist    Zobrazit nastavené repozitáře softwaru
resolvedep   Určit který balíček poskytuje danou závislost
search     Nalézt detaily balíčku pro daný řetězec
shell     Spustit interaktivní shell yum
update     Aktualizovat balíček nebo balíčky na vašem systému
upgrade    Aktualizovat balíčky a brát v úvahu zastaralé
version Zobrazit verzi pro tento počítač a/nebo dostupné repozitáře.
 1. http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ – stránka pro stažení Flash pluginu od Adobe
 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%BD_podpis – Elektronický podpis (česká Wikipedie)