pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Provozní řád posilovny

Posilovna SPŠSE a VOŠ slouží v prvé řadě povinné výuce školní TEV, v době mimo tuto výuku individuální zájmové činnosti současných studentů, zaměstnanců školy, absolventů školy a výjimečně i dalších osob. Absolventi a další osoby mohou využívat posilovnu školy jen se souhlasem vedení školy.

Posilovna je přístupná: 

PONDĚLÍ - ČTVRTEK  

7.00 - 20.00

 

PÁTEK  

7.00 - 15.00

Vstup do posilovny v rámci individuální zájmové činnosti je povolen osobám, které mají zaplacený příslušný poplatek a vlastní pro posilovnu aktivovanou elektronickou kartu. Poplatek i karta se vyřizují v informačním centru školy (knihovně). Potvrzení o zaplacení pečlivě uschovejte! 
 
Individuální činnost v posilovně škola neorganizuje a nezajišťuje, dává pouze příslušný prostor k individuálnímu užívání. Neodpovídá proto za případné úrazy vzniklé neopatrným a neodborným zacházením se zařízením posilovny (nejde o školní či pracovní úrazy!)

Při cvičení v posilovně je nutno dodržovat tato pravidla:

  • Dodržovat zásady bezpečnosti, ohleduplnosti a hygieny (větrání, ručník ..).
  • Necvičit, pokud nejsou v posilovně alespoň dvě osoby.
  • Vstup a cvičení je možné pouze v odpovídající čisté cvičební obuvi.
  • Po použití ukládat náčiní na původní místo (týká se zejména činek a kotoučů).
  • Poslední cvičenec (cvičenci) při odchodu zkontroluje(í), zda je vše v pořádku (včetně zavřených oken). V případě, že není, ohlásí závady na vedení školy nebo na tel. 604576525.
  • Respektovat a dodržovat pokyny kompetentních osob (vedení školy, vyučující TEV, správce a pomocníci správce posilovny).
  • Dodržovat související ustanovení vnitřního řádu školy.
  • Každý návštěvník posilovny musí mít zaplacený přístup do posilovny, kdo bude v posilovně bez povolení uhradí pokutu ve výši 100Kč + zaplacení aktuálního pololetí.

Správce posilovny: Mgr. Vít Zákoucký, vyučující TEV.

Pomocníci správce: Filip Neumann (S3B), Jan Sedlák (E3A).

Při porušování tohoto řádu je škola oprávněna zamezit vstup do posilovny, a to bez náhrady.

3. 9. 2013

Ing. Josef Šorm

 

ředitel školy   

(3.10.2013 Jan Šimůnek)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz