pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Novela školského zákona 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. byl několikrát novelizován. Poslední novela z 20. prosince 2011 (472/2011 Sb.) přináší celou řadu změn také pro přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (účinnost novely je od 1. 1. 2012).

Nejdůležitější změny:

  • Pro 1. kolo může uchazeč podat 2 přihlášky ke studiu - viz § 60, odstavec 7
  • Zveřejní se pořadí přijatých a nepřijatým bude odesláno "rozhodnutí o nepřijetí"
  • Přijatí odevzdají zápisový lístek (do 10 pracovních dnů - viz § 60a, odstavec 6)
  • Nepřijatí si podají (mohou podat) odvolání
  • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou!
    (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání - viz § 60a, odstavec 7)
  • Byla zrušena povinnost ZŠ vypracovávat posudek na žáka! - viz § 51, odstavec 5 (byl zrušen)  (  
  •  

Výklad k novele školského zákona prezentovaný na webu MŠMT

(13.1.2012 Josef Šorm)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz