pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Učební plán 18 - 20 - M/01 informační technologie se zaměřením na programování, webové aplikace a počítačové sítě pro školní rok 2011/2012

Název ŠVP: informační technologie
Kód a název oboru vzdělání: 18 - 20 - M/01 informační technologie
Zaměření: programování, webové aplikace a počítačové sítě
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2011
Charakteristika oboru: zde>>

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 4 13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 0 0 0 3/2
Hardware PC HPC 0 3/1 0 0 3/1
Operační systémy a sítě OPS 0 0 5/2 5/2 10/4
Programování PRG 0 3/2 3/2 2/2 8/6
Aplikační software ASW 0 1/1 2/2 3/2 6/5
Technická dokumentace TED 3/1 0 0 0 3/1
Strojírenství a CAD SCA 0 2/1 0 0 2/1
Základy elektrotechniky ZAE 4 0 0 0 4
Elektronika ELT 0 4/1 4/1 3/1 11/3
Číslicová technika CIT 0 3/1 0 0 3/1
Mikroprocesorová technika MIT 0 0 2/1 2/1 4/2
Automatizační technika AUT 0 0 2 2/1 4/1
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 32 33 33 33 131
(16.10.2011 Petr Hujer)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz