pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Učební plán 23 - 41 - M/01 strojírenství se zaměřením na počítačovou podporu techniky pro školní rok 2011/2012

Název ŠVP: strojírenství
Kód a název oboru vzdělání: 23 - 41 - M/01 strojírenství
Zaměření: počítačová podpora techniky
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2011
Charakteristika oboru: zde>>

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 4 13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 0 0 0 2/2
Cad systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Počítačová podpora výroby CAM 0 0 0 3/3 3/3
Technická dokumentace TED 4/2 2 0 0 6/2
Mechanika MEC 3 3 2 0 8
Části strojů CAS 0 4/2 0 0 4/2
Stavba a provoz strojů SPS 0 0 2 4 6
Konstrukční cvičení KOC 0 0 2/2 2/2 4/4
Strojírenská technologie STT 2 3 4/1 3 12/1
Technologická cvičení TEC 0 0 0 2/2 2/2
Kontrola a měření KOM 0 0 3/3 2/2 5/5
Elektrotechnika ELE 0 2 0 0 2
Automatizace AUT 0 0 2/1 0 2/1
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 33 33 32 32 130
(15.10.2011 Petr Hujer)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz