pokus
2

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

cz  gb  de  fr 

Obor 23 - 41 - M/01 strojírenství se zaměřením na počítačovou podporu techniky

Charakteristika oboru 23 - 41 - M/01 strojírenství se zaměřením na počítačovou podporu techniky

 

Absolvent studijního oboru strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování:

 

- konstrukční a technologické stránky výrobního procesu

- v údržbě a provozu strojů a zařízení

- obchodně-technických službách

- marketingu apod.

 

Může vykonávat tyto pracovní pozice: konstruktér, technolog, programátor CNC strojů, konstruktér nástrojů a přípravků, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, zkušební technik, technik měření, pracovník racionalizace výroby, logistik, montážní technik, servisní technik, manažer prodeje a další.


Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné i pro celoživotní vzdělávání, uplatnění na trhu práce a je připraven i pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.

 

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Délka studia: 4 roky

Učební plán: V sekci "Informace o studiu ... Učební plány".

 

Ukázky prací studentů studujících v tomto oboru:

 

(1.9.2015 Radek Havlík)
spolupracujici firmy

Různé

škola roku

Prohlížením stránek souhlasíte s používáním cookies pro analýzu návštěvnosti a poskytování dalších služeb.

případné technické problémy na těchto stránkách prosím sdělte na kz@pslib.cz